Ασφαλιστικό: Οι γεννηθέντες μετά την 18η Αυγούστου 1960 παρακαλώ να περιμένουν...Του Χρήστου Μέγα

Με μια μονοκονδυλιά οι γεννηθέντες μετά τις 18 Αυγούστου 1960, δηλαδή όσοι δεν είχαν κλείσει τα 55 πέρυσι το καλοκαίρι που ψηφιζόταν το γ’ μνημόνιο και όσοι δεν είχαν συμπληρωμένη 35ετία χάνουν όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα που είχαν θεμελιώσει:

α/ Όπως, μητέρες με ανήλικο και έξοδο στο...

50ό (θεμελίωση το 2010)ή 52ο (το 2011) ή 55ο έτος (2012)

β/Όσοι ασφαλίστηκαν προ του 1983 και είχαν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία χωρίς ηλικιακό όριο,

γ/Όσοι είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 35ετία στο 58ο έτος κ.ο.κ.

Στις εν λόγω περιπτώσεις η «παγίδευση» στην εργασία μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 17 έτη. Αν για παράδειγμα μια μητέρα με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010 δεν είχε κλείσει τα 50 τον περασμένο Αύγουστο τότε, αυτομάτως, το ηλιακό όριο πάει στο 55ο έτος. Και εάν το 55ο έτος το κλείνει μετά το 2021 (γεννηθείσα το 1967), τότε θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο (με όσα ένσημα θα έχει τότε, στην περίπτωση βέβαια που η ανεργία ή άλλες υποχρεώσεις δεν της επιτρέψουν να εργαστεί ώστε να συμπληρώσει τα 40 έτη ασφάλισης και να βγει στο 62ο έτος με πλήρεις αποδοχές).

Επίσης, δεν μπορεί στο 62ο έτος να βγει με μειωμένη η σύνταξη. Αφενός το ποσό της μειωμένης θα είναι ένα… χαρτζιλίκι και, κυρίως, προκειμένου το ταμείο να δώσει μειωμένη σύνταξη στο 62ο (με λιγότερα από 40 έτη) απαιτεί ασφαλιστικό δεσμό. Ένσημα δηλαδή για μια πενταετία.

Κοντολογίς, η προοπτική συνταξιοδότησης στα 62 έτη με λιγότερα από 40 χρόνια παραμένει αλλά, μόνο θεωρητικά: αφορά μόνο τους μισθωτούς και επί των οποίων επιβάλλεται πέναλτι 40% στην σύνταξή τους, ενώ απαραίτητη είναι η προϋπόθεση των 500 (για ασφαλισμένους προ το 1993) ή 750 (νεώτεροι ασφαλισμένοι και εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ-Τράπεζες) ενσήμων κατά την τελευταία –προ της συνταξιοδότησης- πενταετία.

Με βάσει τις περσινές ρυθμίσεις λοιπόν, όλα τα όρια ηλικίας θα ανέβουν στο 62ο έτος το αργότερο μέχρι το 2022, και μάλιστα με 40 έτη ασφάλισης, είτε στα 67 για λιγότερα έτη ασφάλισης . Έτσι, χάνουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης προ του 62ου έτους ακόμη και οι παλαιοί ασφαλισμένοι (ένταξη στην αγορά εργασίας πριν το 1983) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.Οι ασφαλισμένοι που δεν είχαν 35έτη ασφάλισης (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) το περασμένο καλοκαίρι. Ακόμη κι όσοι είχαν πρώτη ασφάλιση προ του 1983 (ΔΕΚΟ, τράπεζες και δημόσιο). Εάν, λόγω ασφαλιστικών κενών, ανεργίας κ.λπ, συμπληρώσουν 35ετία μετά το 2020 θα συνταξιοδοτηθούν στο 61ο έτος έτος. Εκτός και εάν είναι γεννηθέντες προ του 1959 οπότε θα συνταξιοδοτηθούν σε ακόμη μεγαλύτερη ηλικία. Και αυτό γιατί οι ασφαλισμένοι της συγκεκριμένης κατηγορίας ακολουθούν την ηλικία που ορίζεται την χρονιά συμπλήρωσης της 35ετίας. Δεν επηρεάζεται η συνταξιοδότησή τους από την χρονολογία γέννησης.

2.Όσοι υπάλληλοι του δημοσίου και ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης μέχρι το 2012 και πίστευαν ότι είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τα παλαιά-ευνοϊκά όρια ηλικίας, πλέον δεν έχουν διασφαλίσει τίποτε. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Όσοι έσπευσαν να πληρώσουν και αναγνωρίζουν πλασματικά έτη (στρατός, τέκνα, πτυχίο κ.α) προκειμένου να κατοχυρώσουν (όπως πίστευαν) το εν λόγω δικαίωμα όπως τους το έδιναν οι νόμοι 3863/10 και 3865/10, απλώς έχασαν και τα λεφτά τους…

Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων θα πρέπει να ακολουθήσει τον κανόνα για τους νέους ασφαλισμένους: Όλοι στα 62 με 40 έτη ασφάλισης (από αυτά έως 7 πλασματικά)

3.Οι μητέρες με ανήλικο που είχαν θεμελιώσει το 50ό ή 52ο έτος της ηλικίας την περίοδο 2010-11 με 25ετία δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα στην περίπτωση που δεν ήταν, κατά περίπτωση, 50 ετών στις 18/8/2015 (θεμελίωση 2010), ή 52 ετών (2011) και 55 (ετών )2012).

4. Στον Ιδιωτικό Τομέα, όσες είχαν 5.500 ένσημα την περίοδο (2010-12) και ανήλικο θα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα. Τώρα, μετά την ψήφιση του γ’ μνημονίου χάνουν αυτό το δικαίωμα εάν δεν είχαν κλείσει αντιστοίχως το 55ό (περίπτωση κατοχύρωσης το 2010, στό 50ό για μειωμένη με τα πέναλτι που περιγράψαμε), το 57 (2011 και 52ο για μειωμένη) ή το 60ο (2012 και 55ο γιαμειωμένη).

Και αυτό γιατί ορίστηκανήδη από πέρυσι νέα ηλικιακά όρια: το 55ο για την μειωμένη (για τα έτη 2010-11) και το 56ο και 6 μήνες (για το 55ο). Τα οποία, όταν θα τα συμπληρώσουν οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες, το νέο-οριστικό όριο εξόδου θα έχε ανέλθει στο 62ο. Ή, ακόμη-ακόμη, στο 67 έτος της ηλικίας (συμπλήρωση 55ο έτος της ηλικίας το 2022 για έξοδο με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης)

5.Την πρόωρη έξοδο με ανήλικο και 25ετία στο 52ο (2011) ή 55ο (2012) την χάνουν και οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι. Και αυτό γιατί έπρεπε να είχαν την συγκεκριμένη, κάθε φορά, ηλικία στις 18/8/2015. Διαφορετικά, υπάρχει πέναλτι συν 18 μήνες κάθε χρόνο ,μέχρι το 67ο έτος το 2022.

6.Με 25ετία το 2010 στο δημόσιο και τις ΔΕΚΟ οι γυναίκες ελάμβαναν μειωμένη σύνταξη στο 55 έτος. Εάν μια γυναίκα δεν είχε αυτή την ηλικία πέρυσι, χάνει αυτό το δικαίωμα και επιβαρύνεται με πέναλτι 18 μηνών κάθε έτος. Και, εν τέλει, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, στο 67ο έτος εάν συμπληρώσει την ηλικία των 55 ετών το 2022.

7.Με 25ετία δημοσίου υπαλλήλου (άνδρες και γυναίκες) το 2011 που έβγαιναν στο 56ο (στο 58ο με 25ετία το 2012). Και αυτά τα δικαιώματα χάνονται στην περίπτωση μη συμπλήρωσης της προβλεπόμενης ηλικίας κατά την 18η Αυγούστου 2015. Το αυτό για τις γυναίκες στις ΔΕΚΟ-Τράπεζες (Ειδικά Ταμεία) χάνουν το δικαίωμα σύνταξης όσες δεν ήταν 56 ετών πέρυσι το καλοκαίρι (και 58 και 9 μήνες φέτος και 60 και 2 μήνες το 2017) για θεμελίωση το 2011 και 58 (60 και 3 φέτος και 61 και 5 το 2017) για θεμελίωση το 2012.

8. Με 10.000 ένσημα το 2010 μια γυναίκα που φέτος δεν είναι 59 και 6 μήνες χάνει το δικαίωμα πρόωρης, ενώ με τα ίδια έτη ασφάλισης το 2011 (αλλά, 10.400 ένσημα κατά την έξοδο) δεν συνταξιοδοτείται εάν δεν έχει κλείσει το 60ο και 3 μήνες μέχρι τέλους του έτους. Αντίστοιχα για το 2017 ισχύει το 60ο και 9 μήνες και το 61ο και 5 μήνες.


megabox.gr
Ασφαλιστικό: Οι γεννηθέντες μετά την 18η Αυγούστου 1960 παρακαλώ να περιμένουν... Ασφαλιστικό: Οι γεννηθέντες μετά την 18η Αυγούστου 1960 παρακαλώ να περιμένουν... Reviewed by Sahiel on 9/09/2016 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Sahiel.gr - Ενημέρωση με άλλο μάτι!

- Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου...
- Tο Sahiel.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο.
- Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το Sahiel.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

Από το Blogger.