Χαράτσι σε όσους έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα!

- Απριλίου 06, 2017

Διπλές εισφορές θα κληθούν να πληρώσουν από 1/1/2017 όσοι μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, χωρίς να είναι αγρότες.

Η πρόσθετη επιβάρυνση κυμαίνεται στα 40 ευρώ κατά μέσο όρο και μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 200 ευρώ το μήνα αν το εισόδημα είναι υψηλό. Το διπλό χαράτσι υπολογίζεται ότι θα υποστούν περίπου 500.000 ασφαλισμένοι που καλλιεργούν ένα μικρό χωράφι παράλληλα με την εργασία τους.


Πηγή


 
-->