Πήρατε διαζύγιο; Περάστε και από την εφορία

- Αυγούστου 21, 2017

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να δηλωθεί η διακοπή της έγγαμης σχέσης

Τα τελευταία χρόνια στα χρόνια της κρίσης, τα διαζύγια γνωρίζουν «άνθιση» στην Ελλάδα. Μεταξύ των διαζυγίων κυριαρχούν τα συναινετικά, ενώ εμφανίζονται συχνά και τα... εικονικά διαζύγια για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή, όχι για να χωρίσουν οι σύζυγοι, αλλά για να χωρίσουν... από τα χρέη στην εφορία ή τις τράπεζες.

Τα «λευκά» διαζύγια, όπως ονομάζονται, ανθούν κυρίως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται στο κατώφλι της χρεοκοπίας, επιβαρύνονται με υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και χρωστούν μεγάλα ποσά σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σε αυτή την περίπτωση το διαζύγιο ουσιαστικά απαλλάσσει το δεύτερο μέλος της οικογένειας, αφού όλα τα χρέη και οι δεσμεύσεις μεταφέρονται μόνο στον υπόχρεο. Εκείνο το μέλος χωρίς βάρη, θα μπορεί στη συνέχεια να πάρει την ακίνητη ή άλλη περιουσία και να αποφύγει τις κατασχέσεις.

Ενημερώστε την εφορία

Σε κάθε περίπτωση για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης θα πρέπει να επισκεφθείτε την εφορία και να την ενημερώσετε. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης φέρει ο φορολογούμενος.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ (Μητρώο) με τις παραπάνω μεταβολές.

Τα δικαιολογητικά

Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων π.χ. χωριστή στέγη που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση μισθωτηρίου, λογαριασμών ΔΕΗ κ.λπ.

Εάν ο ευρισκόμενος σε διάσταση φιλοξενείται μπορεί να χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό την αντίστοιχη αναγραφή στην προσωπική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας.

Σε κάθε περίπτωση κάθε δικαιολογητικό το οποίο μπορεί να αποδείξει την χωριστή διαβίωση το οποίο ως πραγματικό γεγονός κρίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

news.gr 
-->