Τά πρωτοποριακά έργα τού Ζαχαρία Ασημιανακης - Στό Εμπορικό Κέντρο Πειραιώς 180 Athens Heart από 14 μέχρι 23 Οκτωβρίου

- Οκτωβρίου 15, 2017

Τά πρωτοποριακά έργα τού Ζαχαρία Ασημιανακης - Ο πρωτοριακος Καλλιτέχνης Ζαχαρίας ( Ζάχος) Ασημιανακης μετά από πολλές εκθέσεις μπροστά στο φιλότεχνο κοινό επαρουσιασε τήν τελευταία τού δουλειά στήν ΑΡΤ Γκαλερί Διώνη

Πρόκειται γιά έναν πρωτοποριακό Καλλιτέχνη μέ ανεξάντλητο πειραματισμό στά πλαίσια τής σύγχρονης ζωγραφικής πού θά μετουσιώσει τό έντονο φανταστικό τού στοιχείο σέ μοναδικό εικαστικό έργο τέχνης

Ή θεματολογία τού ποικίλει ανάλογα σέ μία χρονική συνέχεια από τό αρχέγονο στό σύγχρονο η προσπάθεια τού καλλιτέχνη νά διαχωριστή ως σύνολο τού έργου του από τής παραδοσιακές προσέγγισεις τόν ομοτεχνο τού

Ως γνήσια ιδιόρρυθμη ιδιοσυγκρασία διακρίνετε από υπερβολική αυτοπεποίθηση τόσο γιά τήν τεχνική τού όσο καί γιά τήν υλοποίησης τού έργου τού τά οποία μπορεί μεν δύσκολα νά ταξινομηθεί αλλά εύκολα δύναται νά αποτιμηθεί σέ αξία

Αυτήν τήν περίοδο δημιουργεί μία σειρά από έργα τέχνης μέ θέμα τήν Κρήτη γιά τήν ατομική τού έκθεση πού θά γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης
Καθώς επίσης και μία σειρά από έργα τέχνης πού θά συμμετέχουν πολύ από τούς μεγάλους δασκάλους τής τέχνης πού θά γίνει στήν Ατομική τού έκθεση στήν Αθήνα..

Τό έργο θα συμμετέχει στην Γκαλερί Αρτ Διώνη Στό Εμπορικό Κέντρο Πειραιώς 180 Athens Heart από 14 μέχρι 23 Οκτωβρίου στό δεύτερο όροφο μπορείτε να έρθετε νά τό θαυμάσετε ώρες Καταστημάτων.

Η εξάρτηση

Τιτάνες τέκνο τής Γαίας καί τού Ουρανού Φοίβη

Η Καταστροφή του πλανήτη μάς

Τά έργα εκτίθενται στήν Γκαλερί ΑΡΤ Διώνη Στό Εμπορικό Κέντρο Πειραιώς 180 θά Παραμείνει από 20 έως τής 27 τού μήνα Σεπτέμβριου ώρες Καταστημάτων.
 
-->