Υπουργείο Υγείας ... σχεδιάζει την κατάργηση της ιδρυματικής περίθαλψης των ψυχικά πασχόντων

- Οκτωβρίου 11, 2017

Την κατάργηση της ιδρυματικής περίθαλψης των ψυχικά πασχόντων σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας, όπως προκύπτει σε μήνυμα του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας .

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται ότι, «οι παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία πρέπει να συνιστούν μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την υγεία, που να συμπεριλαμβάνει την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την υποστήριξη και την αποκατάσταση».

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ότι έχουν σχεδιαστεί οι πολιτικές ψυχικής υγείας που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα και αφορούν στην κατάργηση της ιδρυματικής περίθαλψης, μέσα από εξειδικευμένες δράσεις για την αποϊδρυματοποίηση και την ανάπτυξη μονάδων ψυχικής υγείας, αλλά και στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ψυχική ασθένεια, με την ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών και μονάδων για παιδιά, έφηβους και πάσχοντες από άνοια.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζει να εκπονήσει ειδικές δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα και την τροποποίηση του θεσμού για την ακούσια νοσηλεία.

Τέλος, η στρατηγική για την ψυχική υγεία του Υπουργείου Υγείας στοχεύει στην συνολική βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, μέσα από την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, την συγκρότηση φορέα αξιολόγησης της ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας και την δημιουργία θεραπευτικών πρωτοκόλλων καθώς και στην προώθηση της διοικητικής αναδιοργάνωσης και της τομεοποίησης του συστήματος ψυχικής υγείας.

Μαίρη Μπιμπή

Πηγή: health.in.gr


 
-->