Έως και τις 31 Οκτωβρίου η προθεσμία για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

- Οκτωβρίου 12, 2017

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ο νόμος 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις», ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων την παράταση της προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων έως την 31η Οκτωβρίου 2017.

Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης και την διάταξη για την διενέργεια ελέγχων στην αδήλωτη εργασία και από το ΣΔΟΕ.

Πηγή: koutipandoras.gr
 
-->