Γιὰ ὑπο-πολλαπλάσιο χρέος κατασχέσεις πρώτης κατοικίας!!!

- Οκτωβρίου 02, 2017

Ἀναγκαστικὴ κατάσχεσις ἀκινήτου γιὰ χρέος 3,5 χιλιάδες. εὐρῶ στὴν κατοχικὴ ἐφορία.
Ἢ κατάστασις ἔχει ἀγριέψῃ!!!

Θερμὴ παράκλησις πρὸς ὅλους τοὺς φίλους μου.
Κοινοποιῆστε παρακαλῶ τὴν δημοσίευσή μου, νὰ τὴν δοῦν ὅσο περισσότεροι φίλοι γίνεται.

Κυττᾶξτε ἡ ἀριστερὴ κυβέρνησις, ποὺ κάποιοι κάποτε πίστεψαν, ὅτι θὰ μπορέσῃ νὰ φέρῃ τὰ χαμόγελα πίσω σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, τὶ δῶρο μοῦ ἔκανε πρὶν ἀπὸ 10 λεπτά…

Σήμερα 30/9, ἡμέρα Σάββατο, ἔνας τύπος ἔβαλε στὸ γραμματοκιβώτιο τῆς πολυκατοικίας αὐτὴν τὴν ἔκθεση ἀναγκαστικῆς κατασχέσεως..

Φίλε μου ἤσουν ἄτυχος.
Ἦλθες σήμερα Σάββατο καὶ ἔπεσες ἐπάνω μου τὴν ὥρα ποὺ ἔβγαζα τὸν σκύλο βόλτα.

Σὲ ἔχει καταγράψῃ καὶ ἡ κάμερα.

Φίλιππος Ῥοΐδης

Πάρτε τὸ εἴδηση!!! Ἔχουν θεσπίσῃ ἐμφύλιο. Οἱ ἄνομοι κατοχικοὶ νόμοι, σὲ συνδυασμὸ μὲ τοὺς «κάνουμε τὴν δουλειά μας», καταφέρονται κατὰ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Ἐχθρὸς οἱ «κάνουμε τὴν δουλειά μας»

Λάλλας Παναγιώτης

Ἀπίστευτα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν!!!
Τοῦ κατάσχουν τὸ σπίτι γιὰ χρέη στὴν ἐφορία, ἐνᾦ τοῦ παρακρατῦσαν ἀπὸ τὸν μισθό του τοὺς φόρους!!!

Βρέ, ῥημᾶξτε τους ὅλους στὸ ξῦλο!!!
Δικαστικοὺς ἐπιμελητές, ἐφοριακούς, τοὺς πάντες!!!

Ἄννα Ἀ.

Καί, ἡ λύσις (ποὺ δὲν βλέπουν κάποιοι…):

Ἐφ΄ ὅσον ἡ ὀφειλὴ εἶναι τόσο μικρή, σὲ σχέση μὲ τὴν ἀξία τοῦ κατεσχημένου ἀκινήτου, δύναται ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ἀκινήτου-ὀφειλέτης νὰ ἀσκήσῃ ἀνακοπὴ καὶ αἴτηση ἀναστολῆς κατὰ τῆς κατασχέσεως (καὶ τοῦ πλειστηριασμοῦ) ἐντὸς 30 ἡμερῶν ἐνώπιον τοῦ Διοικ,. Πρωτοδικείου (ἐντὸς 20 ἡμερῶν ἐνώπιον τοῦ Πρωτοδικείου ἐὰν πρόκειται γιὰ κατάσχεση/πλειστηριασμὸ βάσει ἀποφάσεως πολιτικοῦ δικαστηρίου ἢ διαταγῆς Πληρωμὴς ) καὶ νὰ ζητήσῃ τὴν ἀκύρωση τῆς κατασχέσεως/πλειστηριασμοῦ βάσει τοῦ ἄρθρου 281 Α.Κ. Περὶ καταχρήσεως δικαιώματος! Καί, μάλιστα, ὑπάρχουν καὶ ἄλλες τέτοιες περιπτώσεις ἀκυρώσεως κατασχέσεων καὶ πλειστηριασμῶν.
Με εὐχολόγια καὶ κλάμματα όὐδέποτε ἐλύθη κάποιο πρόβλημα ἢ ὑπόθεσις!!!

Κωσταρέλλος Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Πηγή: filonoi.gr απο triklopodia.gr


 
-->