$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0$hide=mobile$show=home

Διπλή ανατροπή για τα βαρέα στο Δημόσιο – Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 67 έτη από 62!!!

Διπλή ανατροπή με ψαλίδι, από τη μια, στα ποσά που λαμβάνουν περίπου 130.000 εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ και με έμμεση αύξηση, από την άλλη, στα όρια ηλικίας υπαλλήλων ΟΤΑ


Διπλή ανατροπή με ψαλίδι, από τη μια, στα ποσά που λαμβάνουν περίπου 130.000 εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ και με έμμεση αύξηση, από την άλλη, στα όρια ηλικίας υπαλλήλων ΟΤΑ που συνταξιοδοτούνται με καθεστώς «βαρέων» στα 62, αντί 67, φέρνει η επανεξέταση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο.

Τα ποσά σήμερα ανάλογα με την ειδικότητα είναι 150 ευρώ το μήνα, 70 ευρώ και 35 ευρώ.

Με το νέο καθεστώς εκτιμάται ότι θα ψαλιδιστούν τα 150 ευρώ και ενδεχομένως να καταργηθούν ή να μειωθούν τα επόμενα δύο κλιμάκια του ανθυγιεινού επιδόματος, καθώς στο εξής θα καταβάλλονται σε πολύ λιγότερους από τους σημερινούς δικαιούχους.

Για παράδειγμα, οι επιβλέποντες σε έργα δήμων (τεχνικοί, μηχανικοί, τοπογράφοι) δύσκολα θα μείνουν στο νέο καθεστώς με επίδομα, σε αντίθεση με τους εργάτες καθαριότητας που θα έχουν -έστω και ψαλιδισμένο- επίδομα.

Αναμόρφωση

Ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε χθες από τα συναρμόδια υπουργεία (Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Υγείας) θα πρέπει να παραδώσει πόρισμα μέχρι τις 30 Μαΐου 2018 με προτάσεις για τη ριζική αναμόρφωση του ανθυγιεινού επιδόματος και με νέα κριτήρια χορήγησής του, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
Το πόρισμα θα αποτελέσει τη βάση για την έκδοση της νέας υπουργικής απόφασης με την οποία θα προσδιορίζονται τόσο οι δικαιούχοι όσο και τα ποσά του ανθυγιεινού επιδόματος.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 396 του νόμου 4512/2018 (μέτρα τρίτης αξιολόγησης από την τρόικα), θα πρέπει να εκδοθεί και να εφαρμοστεί μέσα σε ένα μήνα μετά το πόρισμα της επιτροπής (δηλαδή από τον Ιούνιο του 2018) και πάντως «όχι αργότερα από τον Φεβρουάριο του 2019». Στην πράξη, από τον Ιούνιο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για μειώσεις ή και πλήρης εξάλειψη του ανθυγιεινού επιδόματος από χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Για όσους έχουν και το συνταξιοδοτικό καθεστώς των βαρέων (κυρίως εργαζόμενοι στους ΟΤΑ) η εξαίρεσή τους από την καταβολή του μειωμένου επιδόματος θα σημάνει αυτόματα την απένταξή τους από το καθεστώς των βαρέων και την έμμεση αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ως και 5 έτη, στα 67 αντί 62.

Από τους 130.000 υπαλλήλους με ανθυγιεινό επίδομα, οι 40.000 ανήκουν αποκλειστικά στις υπηρεσίες των ΟΤΑ και έχουν καθεστώς βαρέων, δηλαδή συνταξιοδοτούνται με όρια ηλικίας 62 αντί 67. Οσοι μείνουν εκτός ανθυγιεινού επιδόματος αυτομάτως μένουν και εκτός βαρέων και αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να αποχωρήσουν ενόσω ακόμη λαμβάνουν το ανθυγιεινό επίδομα κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης ως και 5 έτη.

Ενσωμάτωση

Στην Ε.Ε. δεν υπάρχει ειδικό επίδομα, αλλά ένα ειδικό μισθολογικό καθεστώς για τέτοιες εργασίες με πολύ λιγότερες ειδικότητες από αυτές που λαμβάνουν επίδομα στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Είναι πιθανό να θεσπιστεί ένα ποσό (αντί τριών σήμερα) και να καταβάλλεται ενσωματωμένο στο μισθό των υπαλλήλων που θα κριθεί ότι εκτίθενται σε κινδύνους υγείας ή σωματικής βλάβης από την άσκηση των εργασιών τους.

Εργο της Επιτροπής είναι ιδίως:

* ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,

* ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,

* η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και το βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.
Τα ποσά

Το ποσό του επιδόματος σήμερα ορίζεται ανά κατηγορία ως εξής:

* Κατηγορία Α’ 150 ευρώ, μηνιαίως.
* Κατηγορία Β’ 70 ευρώ, μηνιαίως.
* Κατηγορία Γ’ 35 ευρώ, μηνιαίως.

Στην κατηγορία των 150 ευρώ που είναι και οι περισσότεροι περιλαμβάνονται το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων – διασώστες των νοσοκομείων, του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των Αγροτικών Ιατρείων, οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου, το προσωπικό των φυλακών, οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.

Στην κατηγορία Β’ περιλαμβάνονται οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και φανοποιοί. Στην κατηγορία Γ’ περιλαμβάνονται οι εργάτες των δημοτικών σφαγείων.

Το ανθυγιεινό επίδομα καταβάλλεται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, αλλά και για διαστήματα αδειών, βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας έως έξι ημέρες κατ’ έτος και άλλες περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας του υπαλλήλου.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

kkatikos@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

eleftherostypos.grΣΧΟΛΙΑ

Sahiel.gr - Ενημέρωση με άλλο μάτι!

  • Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο Sahiel.gr εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων, και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Sahiel.gr. Περιλαμβάνει επίσης άρθρα άλλων (εξωτερικών) ειδησεογραφικών πηγών μέσω αναδημοσίευσης και άρθρα από τους αναγνώστες του με στόχο την ενημέρωση. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε στο email: sahielgr@gmail.com  στη συνέχεια, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.
  • Το Sahiel.gr λειτουργεί σε εθελοντική βάση, μη κερδοσκοπική και έτσι οι δημιουργοί δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Όνομα

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,119,ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΡΥΠΑΙΟΣ,116,ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ,462,ΑΠΟΨΕΙΣ,1418,ΑΡΗΣ,175,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ,553,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,760,ΑΣΦΑΛΕΙΑ,124,ΒΑΛΚΑΝΙΑ,204,ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,442,ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ,45,ΔΗΜΗΤΡΗ-ΝΙΚΟΓΛΟΥ,36,ΔΙΑΣΤΗΜΑ,652,ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΣΕΛΗΝΗ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ,1313,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,1,ΔΙΕΘΝΗ,4724,ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ,33,ΕΘΝΙΚΑ,1520,ΕΛΛΑΔΑ,2657,ΕΜΒΟΛΙΑ,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,319,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,1035,ΕΣΕΙΣ,504,ΗΛΙΟΣ,106,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,290,ΙΣΤΟΡΙΑ,3,ΚΑΙΡΟΣ,87,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,131,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,2299,ΚΥΠΡΟΣ,264,ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΟΥΜΑΚΗΣ,59,ΜΙΧΑΛΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ,2,ΜΥΘΟΙ,152,ΜΥΣΤΗΡΙΑ,619,ΝΑΣΑ,486,ΝΕΑ ΤΑΞΗ-ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,1,ΝΕΑ-ΤΑΞΗ,649,ΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ,11,ΝΙΚΟΣ-ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ,79,ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,441,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1723,ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,28,ΠΑΡΑΞΕΝΑ,616,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ,273,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ-ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,2,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,1240,ΠΛΑΝΗΤΕΣ,305,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,2184,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,155,ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ,3893,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,181,ΣΕΛΗΝΗ,84,ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ,138,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,1139,ΤΑΞΙΔΙΑ-ΣΤΟ-ΧΡΟΝΟ,51,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1137,ΤΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΑΣ,34,ΤΟΥΡΚΙΑ,530,ΥΓΕΙΑ,2315,ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,90,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,692,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,58,LIFESTYLE,329,UFO,215,VIDEO,2963,
ltr
item
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!: Διπλή ανατροπή για τα βαρέα στο Δημόσιο – Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 67 έτη από 62!!!
Διπλή ανατροπή για τα βαρέα στο Δημόσιο – Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 67 έτη από 62!!!
Διπλή ανατροπή με ψαλίδι, από τη μια, στα ποσά που λαμβάνουν περίπου 130.000 εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ και με έμμεση αύξηση, από την άλλη, στα όρια ηλικίας υπαλλήλων ΟΤΑ
https://4.bp.blogspot.com/-Xo_eaHkH89Q/WqgCnMKMc8I/AAAAAAABnIM/-tRMw6FQTDc0TZC2LKt4krdX7Gxz_6GXQCLcBGAs/s640/dipli-anatropi-gia-ta-barea-sto-dimosio-ayxisi-toy.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Xo_eaHkH89Q/WqgCnMKMc8I/AAAAAAABnIM/-tRMw6FQTDc0TZC2LKt4krdX7Gxz_6GXQCLcBGAs/s72-c/dipli-anatropi-gia-ta-barea-sto-dimosio-ayxisi-toy.jpg
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!
https://www.sahiel.gr/2018/03/o-krhtikos-pilotos-pou-ekane-yperhfan_13.html
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/2018/03/o-krhtikos-pilotos-pou-ekane-yperhfan_13.html
true
6519061846400829948
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ [...] Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγράφω Ανάρτηση απο ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ... ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Πίσω στην Αρχική Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 πριν από ένα λεπτό $$1$$ minutes ago 1 πριν από μία ώρα $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Ακολουθούν Follow Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο IS LOCKED STEP 1: Μοιραστείτε το σε ένα κοινωνικό δίκτυο STEP 2: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε Όλο τον Κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων