$type=sticky$rm=0$va=0$count=4$va=0$show=home

$show=home

«Μπαράζ» κατασχέσεων για την ενίσχυση των εσόδων του ΕΦΚΑ

«Μπαράζ» κατασχέσεων για την ενίσχυση των εσόδων του ΕΦΚΑ


Ασφυκτική είναι πλέον η πίεση από τη διοίκηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) προς τους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών σε μια ύστατη προσπάθεια να ενισχυθούν τα έσοδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και κατ’ επέκταση του κράτους.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν τεθεί σε ισχύ δυο παρεμβάσεις, αφενός για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων 35,1 δισ. ευρώ και αφετέρου για την αποφυγή δημιουργίας νέων χρεών.

Στόχος του ΚΕΑΟ είναι να εισπραχθούν 1,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του Κέντρου για το τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος 2019, από τα 35,1 δισ. ευρώ έχουν ληφθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για τα 27,154 δισ. ευρώ, με δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Μάλιστα έχουν ασκηθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για οφειλές που εντάχθηκαν σε ρύθμιση (πάγια, νέας αρχής, Ν.4152/14, Ν. 4305/15), αλλά η ρύθμιση δεν τηρήθηκε, ύψους 7,782 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το ΚΕΑΟ εφαρμόζει το μέτρο της αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου για οφειλέτες με μεγάλες κυρίως και μη ρυθμισμένες οφειλές, οι οποίοι, ενώ υποβάλλουν κάθε μήνα ΑΠΔ, δεν καταβάλλουν τις εισφορές που δηλώνουν με αποτέλεσμα τη συνεχή δημιουργία νέων οφειλών κάθε μήνα.

Ωστόσο η προηγούμενη κυβέρνηση προχώρησε τον Μάρτιο στην αναστολή του μέτρου (άρθρο 66 του Ν. 4603/2019- ΦΕΚ Α΄48/14-3-2019) με την χρήση του οποίου οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ κατάφεραν να αναστείλουν την δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ 1.551 οφειλετών από τους οποίους οι 340 προχώρησαν στην συνέχεια σε ρύθμιση ή εξόφληση της οφειλής τους.

Μετά από αυτήν την νομοθετική μεταβολή, ανασχεδιάζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες των υπηρεσιών του ΚΕΑΟ προκειμένου να αποφευχθεί η ενθάρρυνση των οφειλετών για δημιουργία νέων οφειλών.

Σημειώνεται ότι το τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος 2019, οι οφειλές μειώθηκαν κατά 248,35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου, η μείωση οφείλεται σε καταβολές, διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμούς οφειλών, εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων, στην αύξηση των πρόσθετων τελών, καθώς και στις διαγραφές οφειλών μη μισθωτών βάσει του επανυπολογισμού που προβλέπει ο ν. 4611/2019.

Ειδικά οι διαγραφές λόγω του επανυπολογισμού των εισφορών για τους μη μισθωτούς οδήγησαν σε μείωση του τρέχοντος υπολοίπου των οφειλών που προέρχονται από τοτ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΑ. Παράλληλα μάλιστα, εντός του δεύτερου τριμήνου του 2019 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 23.932 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 294 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 1.324 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 64 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 334 οφειλέτες από Φορείς εκτός ΕΦΚΑ.

Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 εντάχθηκαν 25.948 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 59.211.921 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται και στην έκθεση, οι οφειλές που αφορούν τα έτη 2017 και 2018 είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές των προηγούμενων ετών. Αυτό παρατηρείται διότι μέχρι 30/6/2019 δεν είχαν ακόμα βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ οι οφειλές των μη μισθωτών για τα έτη 2017 και 2018 επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων για τα έτη αυτά.

Οι οφειλές αυτές διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ τον Ιούλιο του 2019 μετά από παρέμβαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, όπως έγραψε το mononews.gr.

Για το έτος 2017 διαβιβάστηκε το ποσό 674.891.764,06 ευρώ που αφορά το σύνολο οφειλετών μη μισθωτών, ενώ για το έτος 2018 διαβιβάστηκε το ποσό 88.025.422,13 ευρώ που αφορά μόνο οφειλέτες που έκαναν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Τα ανωτέρω στοιχεία των οφειλών 2017 και 2018 καθώς και οι οφειλές έτους 2018 όσων ασφαλισμένων θα υποβάλλουν για πρώτη φορά αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 θα απεικονίζονται στην έκθεση ΚΕΑΟ του επόμενου τριμήνου.

Ειδικά στην ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22/5/2019, έχουν ενταχθεί έως το τέλος Ιουνίου 57.351 οφειλέτες για να ρυθμίσουν 945,63 εκατ. ευρώ χρέη.

Βέβαια, από αυτούς, ήδη οι 3.930 έχουν ήδη χάσει τη ρύθμιση, με αποτέλεσμα να απενταχθούν οφειλές της τάξης των 67,22 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και 5.653 οφειλέτες που ήδη έχουν ολοκληρώσει τη ρύθμιση, καταβάλλοντας 33,95 εκατ. ευρώ.


Έτσι, στην πλέον ευνοϊκή ρύθμιση των έως 120 δόσεων, κατά τον πρώτο μόλις μήνα ισχύος της, έχουν ενταχθεί και παραμένουν σε αυτή 47.768 οφειλέτες, εργοδότες αλλά και μη μισθωτοί, έχοντας εντάξει προς ρύθμιση συνολικό ποσό της τάξης των 844,45 εκατ. ευρώ.

Όσο για την διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, δυνατότητα υποβολής αιτήσεων δόθηκε από 03/08/2017 μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31/12/2019.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου είχαν υποβληθεί 6.453 αιτήσεις από οφειλέτες που έχουν οφειλές προς τα ταμεία ύψους 498,05 εκατ. ευρώ.

Από τις αιτήσεις αυτές, οι 2.267 προχωρούν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, οι 285 αφορούν διμερή διαπραγμάτευση με το ΚΕΑΟ, ενώ οι υπόλοιπες 3.901 είναι αιτήσεις για οφειλές ελευθέρων επαγγελματιών.

Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους το ΚΕΑΟ έχει εισπράξει 628,92 εκατ. ευρώ, ποσό ίσο με το ήμισυ μισό του στόχου των 1,2 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 55,41% των συνολικών εισπράξεων, προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 44,59% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων.

Πηγή

ΣΧΟΛΙΑ

Sahiel.gr - Ενημέρωση με άλλο μάτι!

  • Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο Sahiel.gr εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων, και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Sahiel.gr. Περιλαμβάνει επίσης άρθρα άλλων (εξωτερικών) ειδησεογραφικών πηγών μέσω αναδημοσίευσης και άρθρα από τους αναγνώστες του με στόχο την ενημέρωση. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε στο email: sahielgr@gmail.com  στη συνέχεια, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.
  • Το Sahiel.gr λειτουργεί σε εθελοντική βάση, μη κερδοσκοπική και έτσι οι δημιουργοί δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Όνομα

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,119,ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΡΥΠΑΙΟΣ,119,ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ,473,ΑΠΟΨΕΙΣ,1450,ΑΡΗΣ,176,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ,555,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,765,ΑΣΦΑΛΕΙΑ,125,ΒΑΛΚΑΝΙΑ,207,ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,472,ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ,46,ΔΗΜΗΤΡΗ-ΝΙΚΟΓΛΟΥ,36,ΔΙΑΣΤΗΜΑ,655,ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΣΕΛΗΝΗ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ,1313,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,1,ΔΙΕΘΝΗ,4765,ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ,33,ΕΘΝΙΚΑ,1553,ΕΛΛΑΔΑ,2669,ΕΜΒΟΛΙΑ,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,321,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,1041,ΕΣΕΙΣ,507,ΗΛΙΟΣ,106,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,297,ΙΣΤΟΡΙΑ,3,ΚΑΙΡΟΣ,92,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,135,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,2343,ΚΥΠΡΟΣ,266,ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΟΥΜΑΚΗΣ,59,ΜΙΧΑΛΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ,2,ΜΥΘΟΙ,154,ΜΥΣΤΗΡΙΑ,620,ΝΑΣΑ,486,ΝΕΑ ΤΑΞΗ-ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,1,ΝΕΑ-ΤΑΞΗ,654,ΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ,12,ΝΙΚΟΣ-ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ,79,ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,441,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1748,ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,28,ΠΑΡΑΞΕΝΑ,622,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ,273,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ-ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,2,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,1244,ΠΛΑΝΗΤΕΣ,308,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,2232,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,156,ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ,3931,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,183,ΣΕΛΗΝΗ,84,ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ,146,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,1141,ΤΑΞΙΔΙΑ-ΣΤΟ-ΧΡΟΝΟ,51,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1141,ΤΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΑΣ,34,ΤΟΥΡΚΙΑ,556,ΥΓΕΙΑ,2330,ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,91,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,693,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,60,LIFESTYLE,331,UFO,216,VIDEO,2970,
ltr
item
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!: «Μπαράζ» κατασχέσεων για την ενίσχυση των εσόδων του ΕΦΚΑ
«Μπαράζ» κατασχέσεων για την ενίσχυση των εσόδων του ΕΦΚΑ
«Μπαράζ» κατασχέσεων για την ενίσχυση των εσόδων του ΕΦΚΑ
https://1.bp.blogspot.com/-Xt8VOVv_rgE/XUtcOUSB35I/AAAAAAAB2cA/z_KkbIRBICAuABADfPencaX_SB7dluibQCLcBGAs/s640/mparaz-katasxesewn-gia-thn-enisxysh-twn-esodwn-tou-compressed.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Xt8VOVv_rgE/XUtcOUSB35I/AAAAAAAB2cA/z_KkbIRBICAuABADfPencaX_SB7dluibQCLcBGAs/s72-c/mparaz-katasxesewn-gia-thn-enisxysh-twn-esodwn-tou-compressed.jpg
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!
https://www.sahiel.gr/2019/08/mparaz-katasxesewn-gia-thn-enisxysh-twn-esodwn-tou.html
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/2019/08/mparaz-katasxesewn-gia-thn-enisxysh-twn-esodwn-tou.html
true
6519061846400829948
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ [...] Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγράφω Ανάρτηση απο ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ... ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Πίσω στην Αρχική Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 πριν από ένα λεπτό $$1$$ minutes ago 1 πριν από μία ώρα $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Ακολουθούν Follow Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο IS LOCKED STEP 1: Μοιραστείτε το σε ένα κοινωνικό δίκτυο STEP 2: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε Όλο τον Κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων