$type=sticky$rm=0$va=0$count=4$va=0$show=home

Ενθουσιασμός εργοδοτών για τις αντεργατικές διατάξεις του «αναπτυξιακού»

Τι είπαν οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ, του ΣΒΕ, του ΣΕΤΕ και άλλων εργοδοτικών οργανώσεων στη Βουλή Διθυραμβική κριτική, ατάκες… ενθουσιασμο


Τι είπαν οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ, του ΣΒΕ, του ΣΕΤΕ και άλλων εργοδοτικών οργανώσεων στη Βουλή

Διθυραμβική κριτική, ατάκες… ενθουσιασμού, εκφράσεις ανακούφισης και παραινέσεις για σκληρότερη συνέχεια. Αυτή ήταν η υποδοχή που είχε στην Βουλή από τις εργοδοτικές οργανώσεις το περίφημο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο της κυβέρνησης, κυρίως μάλιστα για τις διατάξεις του που αφορούν τον περιορισμό της απεργίας, την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων και τον περιορισμό (έως εξαφανίσεως) της υποχρεωτικής διαιτησίας.

Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ ο ΣΒΕ και όλοι οι φορείς των βιομηχάνων και των «επενδυτών» εξέφρασαν χωρίς φραγμούς και δισταγμούς την στήριξή τους. Οποιοσδήποτε σχολιασμός είναι περιττός αν διαβάσει κανείς τις δηλώσεις που έκαναν οι εκπρόσωποι των οργανώσεων αυτών στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου & Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχίζεται στις επιτροπές αυτές και αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ(Senior Andvisor στον τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ):

«Είναι θετικό ότι το παρόν νομοσχέδιο προβλέπει πρακτικές λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία για χρόνια εμπόδιζαν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Τα μικρά ή και μεγαλύτερα βήματα γίνονται στη σωστή κατεύθυνση

Θεωρούμε σε γενικό πλαίσιο, ότι οι προτεινόμενες διατάξεις κινούνται στην κατεύθυνση της μείωσης των γραφειοκρατικών βαρών και εξορθολογισμού ρυθμίσεων στο εργασιακό περιβάλλον, οι διατάξεις όπως το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η αναβάθμιση του ρόλου του ΕΡΓΑΝΗ και η οριοθέτηση του χρόνου καταβολής των δεδουλευμένων».

Παράλληλα η εκπρόσωπος του ΣΕΒ έκανε και τις …συστάσεις της λέγοντας: « Μεγάλη εκκρεμότητα στο πεδίο του εργατικού δικαίου παραμένει η υποχρεωτική διαιτησία. Η ελληνική πολιτεία καλείται να εφαρμόσει πλήρως την απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2018 και 2019 ως προς τον περιορισμό της σε εξαιρετικά περιορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή, στις βασικές, ουσιώδεις υπηρεσίες με τη στενή έννοια του όρου, η διακοπή των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή, την προσωπική ασφάλεια, ή την υγεία του συνόλου ή μέρους του πληθυσμού. Η ρύθμιση του νομοσχεδίου δεν το πράττει αλλά αντίθετα προτείνει έναν περιορισμό με ποικίλλες νομοθετικές παραπομπές που μπορεί να είναι αμφίβολο αν αποσαφηνίζουν πλήρως το πεδίο εφαρμογής».

Επίσης αναφέρθηκε στο περιεχόμενο των υπουργικών αποφάσεων εφαρμογής του νόμου: «Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες χρήζουν περαιτέρω νομοτεχνικών βελτιώσεων ή εξειδίκευσης μέσω των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται όπως οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή των όρων συλλογικών ρυθμίσεων, το περιορισμένο πεδίο επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και εξαιρούνται ως προς τη συρροή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η διασφάλιση της συνδρομής των προϋποθέσεων για την κήρυξη μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας ως υποχρεωτικής

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ(Διευθυντής του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)):

«Η παρούσα νομοθετική προσπάθεια αναμένεται να συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση ενός φιλικότερου επενδυτικού περιβάλλοντος. Θετικά παραδείγματα: στρατηγικές επενδύσεις, αλλαγές στον αναπτυξιακό, η κατάργηση των οχλήσεων, κίνητρα για εγκατάσταση επιχειρήσεων σε πάρκα, η διενέργεια ελέγχων και αξιολογήσεων από διαπιστευμένες οντότητες,

ΚΩΝΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕ):

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΣΕΤΕ θεωρεί ότι το νομοσχέδιο έχει έναν φίλο αναπτυξιακό και φίλο επενδυτικό προσανατολισμό και επιλύει θέματα αντικειμενικότητας αξιολόγησης των επενδύσεων καθώς και επίσπευσης των διαδικασιών τόσο της αξιολόγησης των επενδύσεων όσο και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης είναι πολύ θετικό η θεσμοθέτηση του ενιαίου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη, αν υλοποιηθεί αυτός σε σύντομο χρονικό διάστημα πιστεύουμε ότι θα επιλύσει θέματα ασφάλειας δικαίου, τα οποία ταλανίζουν διαχρονικά τη χώρα μας διότι σε ένα ενιαίο χάρτη πλέον θα είναι αποτυπωμένη η αρχαιολογική ζώνη, οι δασικές περιοχές, τα κτηματολόγιο οι όροι δόμησης και οι χρήσης γης και τα πάντα»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ(Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ):

«Αν και φαινομενικά ξένες σ’ αυτό το νομοσχέδιο οι εργασιακές διατάξεις, δεν θα μπορούσε να είναι πιο σχετικές, αφού οι σοβαρές επενδύσεις κάθε μεγέθους προϋποθέτουν ένα προσαρμοσμένο στην ανταγωνιστικότητα εργασιακό πλαίσιο, χωρίς διαρθρωτικές αδυναμίες. Ο συνεχής τριμερής κοινωνικός διάλογος είναι εργαλείο, που θα ενισχύσει την ποιοτική παραγωγική απασχόληση και προϋπόθεση για την υπέρβαση των επιδράσεων της κρίσης στην εργασία.

Ειδικά για τα άρθρα 52 και 55, είτε με κλαδική συμφωνία είτε με την προβλεπόμενη υπερίσχυση της επιχειρησιακής σύμβασης, επιδιώκεται να σωθούν επιχειρήσεις που είναι διαπιστωμένα στο χείλος του γκρεμού. Άρα, είναι έκτακτο μέτρο, φτάνει όμως να προβλέπεται ρητά η διαδικασία. Θα κάνω μια ερώτηση προς τον Υπουργό. Η επιχείρηση θεωρείται, ότι έχει πρόβλημα όταν κάνει την αίτηση ή όταν ενταχθεί στο πτωχευτικό σύστημα; (Η ερώτηση δεν απαντήθηκε…)

Στο άρθρο 54 έχουμε σοβαρές ενστάσεις, σε σχέση με το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό μητρώο εργοδοτών. Το σχέδιο ζητάει από τις εργοδοτικές οργανώσεις τα ίδια στοιχεία που ζητάει από τις εργατικές, ενώ έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι είναι διαφορετικοί θεσμοί και δεν μπορούν να εξισώνονται ούτε μπορεί αυτό που εφαρμόζεται στη μια ομάδα, να εφαρμοστεί και στην άλλη».

ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς (ΣΒΑΠ)):

«Το νομοσχέδιο αυτό είναι το πλέον φιλόδοξο, που έχω δει στα τριάντα και πλέον χρόνια, που ασχολούμαι με τα κοινά»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (Πρόεδρος του Think Tank «Νέο Ρεύμα – Νέο Όραμα και 320 Μεγάλες Επιχειρήσεις»):

«Είμαστε από την Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα, εκπροσωπώ το Think Tank «Νέο Ρεύμα – Νέο Όραμα και 320 Μεγάλες Επιχειρήσεις», που αποτελείται από επιχειρήσεις που ασχολούνται μόνο με την παραγωγή και τις επενδύσεις και 320 μεγάλες επιχειρήσεις με μία ειδική συγκέντρωση, με ένα έγγραφο το οποίο είναι ενυπόγραφο. Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, έχει θετικές διατάξεις, έχουμε καταθέσει στην διαβούλευση 10 σελίδες απόλυτα αναλυτικές».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)):

«Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση και πρόκειται συνολικά για μία σημαντική προσπάθεια βελτίωσης του προηγούμενου νόμου, του ν. 4608, τόσο στην κατεύθυνση υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων, αλλά και ειδικότερα στην κατεύθυνση στρατηγικών ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ(Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων – για τις διατάξεις που αφορούν την εξίσωση πτυχίων):

«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με το σχέδιο της κυρίας Υπουργού και θα πρέπει να την συγχαρούμε για την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε στο να ανακαλέσει τον προηγούμενο νόμο του κ. Γαβρόγλου, επίσης να ευχαριστήσουμε και την ομάδα της, διότι ο τρόπος που μας υποδέχθηκε και η ταχύτητα με την οποία έκανε αυτό που έκανε ήταν εξαιρετικός. Θερμά συγχαρητήρια».

Πηγή

ΣΧΟΛΙΑ

Sahiel.gr - Ενημέρωση με άλλο μάτι!

  • Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο Sahiel.gr εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων, και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Sahiel.gr. Περιλαμβάνει επίσης άρθρα άλλων (εξωτερικών) ειδησεογραφικών πηγών μέσω αναδημοσίευσης και άρθρα από τους αναγνώστες του με στόχο την ενημέρωση. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε στο email: sahielgr@gmail.com  στη συνέχεια, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.
  • Το Sahiel.gr λειτουργεί σε εθελοντική βάση, μη κερδοσκοπική και έτσι οι δημιουργοί δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Όνομα

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,119,ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1,ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΡΥΠΑΙΟΣ,120,ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ,481,ΑΠΟΨΕΙΣ,1473,ΑΡΗΣ,176,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ,560,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,767,ΑΣΦΑΛΕΙΑ,126,ΒΑΛΚΑΝΙΑ,210,ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,500,ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ,47,ΔΗΜΗΤΡΗ-ΝΙΚΟΓΛΟΥ,36,ΔΙΑΣΤΗΜΑ,656,ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΣΕΛΗΝΗ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ,1313,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,1,ΔΙΕΘΝΗ,4810,ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ,33,ΕΘΝΙΚΑ,1584,ΕΛΛΑΔΑ,2690,ΕΜΒΟΛΙΑ,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,323,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,1048,ΕΣΕΙΣ,510,ΗΛΙΟΣ,106,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,312,ΙΣΤΟΡΙΑ,3,ΚΑΙΡΟΣ,96,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,137,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,2391,ΚΥΠΡΟΣ,267,ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΟΥΜΑΚΗΣ,59,ΜΙΧΑΛΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ,2,ΜΥΘΟΙ,154,ΜΥΣΤΗΡΙΑ,622,ΝΑΣΑ,488,ΝΕΑ ΤΑΞΗ-ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,1,ΝΕΑ-ΤΑΞΗ,655,ΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ,12,ΝΙΚΟΣ-ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ,79,ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,442,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1774,ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,28,ΠΑΡΑΞΕΝΑ,623,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ,274,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ-ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,2,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,1248,ΠΛΑΝΗΤΕΣ,309,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,2273,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,159,ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ,3975,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,187,ΣΕΛΗΝΗ,84,ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ,149,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,1145,ΤΑΞΙΔΙΑ-ΣΤΟ-ΧΡΟΝΟ,51,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1150,ΤΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΑΣ,35,ΤΟΥΡΚΙΑ,595,ΥΓΕΙΑ,2359,ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,92,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,693,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,60,KON-MAR,1,LIFESTYLE,332,UFO,217,VIDEO,2978,
ltr
item
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!: Ενθουσιασμός εργοδοτών για τις αντεργατικές διατάξεις του «αναπτυξιακού»
Ενθουσιασμός εργοδοτών για τις αντεργατικές διατάξεις του «αναπτυξιακού»
Τι είπαν οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ, του ΣΒΕ, του ΣΕΤΕ και άλλων εργοδοτικών οργανώσεων στη Βουλή Διθυραμβική κριτική, ατάκες… ενθουσιασμο
https://1.bp.blogspot.com/-qCxqqPopEOg/Xaz7KfrVwNI/AAAAAAAB4lQ/tXP8fDWyphkH50gG50F6KQUTL9IOxHDNACLcBGAsYHQ/s640/enthousiasmos-ergodotwn-gia-tis-antergatikes-diatakseis.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-qCxqqPopEOg/Xaz7KfrVwNI/AAAAAAAB4lQ/tXP8fDWyphkH50gG50F6KQUTL9IOxHDNACLcBGAsYHQ/s72-c/enthousiasmos-ergodotwn-gia-tis-antergatikes-diatakseis.jpg
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!
https://www.sahiel.gr/2019/10/enthousiasmos-ergodotwn-gia-tis-antergatikes-diatakseis.html
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/2019/10/enthousiasmos-ergodotwn-gia-tis-antergatikes-diatakseis.html
true
6519061846400829948
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ [...] Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγράφω Ανάρτηση απο ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ... ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Πίσω στην Αρχική Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 πριν από ένα λεπτό $$1$$ minutes ago 1 πριν από μία ώρα $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Ακολουθούν Follow Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο IS LOCKED STEP 1: Μοιραστείτε το σε ένα κοινωνικό δίκτυο STEP 2: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε Όλο τον Κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων