$type=sticky$rm=0$va=0$count=4$va=0$show=home$hide=mobile

ΠΟΜΙΔΑ: Τι πρέπει να γίνει για αδήλωτους ημιυπαίθριους-κενά ακίνητα

Επιστολή με κατεπείγον αίτημα συνάντησης με το Δ.Σ. ΠΟΜΙΔΑ για ενημέρωσή του σχετικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με τους ΟΤΑ και


Επιστολή με κατεπείγον αίτημα συνάντησης με το Δ.Σ. ΠΟΜΙΔΑ για ενημέρωσή του σχετικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με τους ΟΤΑ και την ιδιωτική ακίνητη περιουσία απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο.

Η συνάντηση θα αφορά την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα δημοτικά τέλη αδήλωτων εμβαδών "νομιμοποιημένων" ακινήτων, της δήλωσης κενών και μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων, η προθεσμία της οποίας λήγει στις 31.12.2019, της άρσης των πολυετών δεσμεύσεων ακινήτων από τους ΟΤΑ & της περιέλευσης στους ΟΤΑ των αδήλωτων και αγνώστου ιδιοκτήτη ακινήτων κατά την εξελισσόμενη διαδικασία κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Το κείμενο της επιστολής που περιέχει και τις προς συζήτηση προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ έχει ως εξής:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Ενταύθα

Αθήνα, 20.10.2019

ΘΕΜΑ: Κατεπείγον αίτημα συνάντησης με το Δ.Σ. ΠΟΜΙΔΑ για θέματα αδήλωτων εμβαδών δημοτικών τελών, δήλωσης κενών ακινήτων, πολυετών δεσμεύσεων & Εθν. Κτηματολογίου!

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Μαζί με τις ευχές μας για επιτυχία στο έργο σας, ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξής προβλήματα αρμοδιότητάς σας, που σχετίζονται με τους Ο.Τ.Α. της χώρας μας και την ιδιωτική ακίνητη περιουσία.

1.ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΒΑΔΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ.

Πολλοί ιδιοκτήτες προσφάτως "νομιμοποιημένων" χώρων ακινήτων, αποφεύγουν να προσέλθουν να τους δηλώσουν στους οικείους ΟΤΑ, για να αποφύγουν την αυτόματη επιβολή βαρύτατων αναδρομικών δημοτικών τελών και ΤΑΠ από την 8.8.2013 (άρθρο 105 παρ. 4 του ν. 4495/2017). Το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να λυθεί με οποιαδήποτε προσπάθεια διασταύρωσης στοιχείων λόγω του ότι η μη καταχώρηση του αριθμού παροχής ρεύματος κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων δεν επιτρέπει τη συσχέτισή τους με τους λογαριασμούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Αν λοιπόν η κυβέρνηση θέλει να αρχίσουν να εισπράττουν άμεσα οι ΟΤΑ τα 145 εκ. ευρώ που έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισμό από τα τέλη αυτά, υπάρχει ένας και μοναδικός, άμεσος, αποτελεσματικός και κοινωνικά "αναίμακτος" τρόπος, χωρίς αντιδράσεις & διαμαρτυρίες των πολιτών:
Να θεσπιστεί αποκλειστική προθεσμία οικειοθελούς δήλωσης των εμβαδών των χώρων αυτών από τους ιδιοκτήτες τους στους οικείους Δήμους, χωρίς αναδρομικές χρεώσεις, πρόστιμα κλπ. ώστε να αρχίσει η άμεση συνείσπραξή τους μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.

Λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο Δήμο, να σπεύσουν να το δηλώσουν ώστε να απαλλαγούν από χρέωση αναδρομικών, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος. Σχετικό με το ακανθώδες αυτό ζήτημα που αφορά ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα με κενά ακίνητα, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Με το άρθρο 5 παρ. 1 του Νόμου 3345/2005, προβλέφθηκε το σαφές δικαίωμα στους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων να απαλλάσσονται από τη χρέωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον το δηλώσουν στον οικείο Δήμο, και ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης αυτής, όπως αναφερόταν και στην γνωστή με αριθμό 23504/2017 σύμφωνη γνωμοδότηση του "Συνήγορου του Πολίτη". Αλλωστε η γνωστοποίηση της διακοπής του ρεύματος είναι αυτόματη υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ προς τον οικείο ΟΤΑ μετά τη διακοπή του ρεύματος, η οποία δεν τηρείται, και γι αυτό επιχειρείται να μετατεθείαυθαίρετα στους πολίτες, και εκεί βρίσκεται η αιτία του προβλήματος!

Με την παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 και στη συνέχεια το άρθρο 103 του Ν.4604/2019, δόθηκαν δύο προθεσμίες για τη δήλωση αυτή, μέχρι 31.12.2019. Μετά τη λήξη τους ένας τεράστιος αριθμός ιδιοκτητών κενών ακινήτων σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, που δεν έχει την πρακτική δυνατότητα ενημέρωσης για όλα αυτά, όταν ζητήσει πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ θα βρεθεί εξ ορισμού αντιμέτωπος με τεράστιες χρεώσεις δημοτικών τελών που δεν θα μπορεί να τις καταβάλει!!! Συνεπώς υπάρχει αδήριτη ανάγκησυνεχούς παράτασης της προθεσμίας αυτής στο μέλλον για να αποφευχθούν οι συνέπειες αυτές.

Η μόνη λύση είναι να επανέλθει η προισχύσασα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3345/2005, χωρίς χρονικό όριο υποβολής της σχετικής δήλωσης στον οικείο Δήμο. Επίσης στη ρύθμιση αυτή πρέπει να υπαχθούν και τα ακίνητα τα οποία, λόγω της κρίσης, ουδέποτε ρευματοδοτήθηκαν, διότι αδίκως εξαιρέθηκαν από τη ρύθμιση αυτή.

3. AΡΣΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ.

Είναι γνωστό ότι πολλοί ΟΤΑ σε όλη τη χώρα έχουν δεσμεύσει επί δεκαετίες πολλές χιλιάδες ακίνητα ιδιωτών για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων, χωρίς πραγματική πρόθεση και δυνατότητα για την υλοποίησή τους, και χωρίς ποτέ πράγματι να αίρονται οι δεσμεύσεις αυτές σε κάποιο λογικό χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά την έκδοση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Η πρακτική αυτή δημιουργεί στους μεν Δήμους υποχρέωση να εμφανίζουν στους προϋπολογισμούς τους δεσμευμένα ποσά για δήθεν καταβολέςαποζημιώσεων, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση της δημοσιονομικής τους εικόνας, στους δε πολίτες ατέρμονες και κοστοβόρες δικαστικές εμπλοκές με τους ΟΤΑ, οι οποίες, λόγω των αλλεπάλληλων καταχρηστικών επαναδεσμεύσεων, διαρκούν ακόμη και περισσότερο από τη διάρκεια του ανθρώπινου βίου!

Γι΄αυτό ζητούμε να νομοθετηθεί επιτέλους η αυτόματη πλήρης άρση των δεσμεύσεων αυτών, αν έχουν διαρκέσει πέραν της οκταετίας, και η απαγόρευση επιβολής οποιασδήποτε νέας δέσμευσης στα ίδια ακίνητα.

4. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ &; ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Το άρθρο 9 του Ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο προβλέπει ότι όλα τα αδήλωτα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, αστικά και αγροτικά, εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη τη χώρα, μετά το πέρας όλων των προθεσμιών δήλωσης και δικαστικής τους διεκδίκησης, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Η διάταξη αυτή είναι απόλυτα καταστροφική δεδομένου ότι το Δημόσιο μπορεί τυπικά να διατάξει τα κτηματολογικά γραφεία να μεταγράψουν τα ακίνητα αυτά στο όνομά του, πλην όμως στερείται οποιασδήποτε πρακτικής δυνατότητας να κάνει oτιδήποτε γι΄αυτά, όπως να τα παραλάβει, να τα περιφρουρήσει από καταπατήσεις, να τα συντηρήσει, να τα διαθέσει για οποιοδήποτε κοινωνικό ή δημοσιονομικό σκοπό, πλην της περιέλευσής τους στο Υπερταμείο!

Προτείνουμε τα ακίνητα αυτά να περιέλθουν στους οικείους Δήμους, οι οποίοι γνωρίζουν και μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα αστικά ακίνητα για δημιουργία "κοινωνικής κατοικίας" και άλλες κοινωνικές χρήσεις και τα
αγροτικά για αποκατάσταση ακτημόνων αγροτών.

Σας παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση του Διοικητικού μας Συμβουλίου μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε πλήρως για τα παραπάνω προβλήματα και τις προτάσεις μας για την επίλυσή τους.

Πηγή

ΣΧΟΛΙΑ

Sahiel.gr - Ενημέρωση με άλλο μάτι!

  • Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο Sahiel.gr εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων, και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Sahiel.gr. Περιλαμβάνει επίσης άρθρα άλλων (εξωτερικών) ειδησεογραφικών πηγών μέσω αναδημοσίευσης και άρθρα από τους αναγνώστες του με στόχο την ενημέρωση. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε στο email: sahielgr@gmail.com  στη συνέχεια, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.
  • Το Sahiel.gr λειτουργεί σε εθελοντική βάση, μη κερδοσκοπική και έτσι οι δημιουργοί δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Όνομα

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,119,ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1,ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΡΥΠΑΙΟΣ,122,ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ,493,ΑΠΟΨΕΙΣ,1500,ΑΡΗΣ,177,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ,563,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,768,ΑΣΦΑΛΕΙΑ,127,ΒΑΛΚΑΝΙΑ,213,ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,528,ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ,48,ΔΗΜΗΤΡΗ-ΝΙΚΟΓΛΟΥ,36,ΔΙΑΣΤΗΜΑ,660,ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΣΕΛΗΝΗ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ,1313,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,1,ΔΙΕΘΝΗ,4842,ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ,33,ΕΘΝΙΚΑ,1605,ΕΛΛΑΔΑ,2704,ΕΜΒΟΛΙΑ,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,325,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,1053,ΕΣΕΙΣ,510,ΗΛΙΟΣ,106,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,314,ΙΣΤΟΡΙΑ,3,ΚΑΙΡΟΣ,100,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,140,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,2415,ΚΥΠΡΟΣ,268,ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΟΥΜΑΚΗΣ,59,ΜΙΧΑΛΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ,2,ΜΥΘΟΙ,154,ΜΥΣΤΗΡΙΑ,624,ΝΑΣΑ,491,ΝΕΑ ΤΑΞΗ-ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,1,ΝΕΑ-ΤΑΞΗ,659,ΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ,12,ΝΙΚΟΣ-ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ,79,ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,443,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1787,ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,28,ΠΑΡΑΞΕΝΑ,625,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ,275,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ-ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,2,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,1254,ΠΛΑΝΗΤΕΣ,313,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,2310,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,160,ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ,4019,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,188,ΣΕΛΗΝΗ,84,ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ,149,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,1147,ΤΑΞΙΔΙΑ-ΣΤΟ-ΧΡΟΝΟ,51,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1158,ΤΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΑΣ,35,ΤΟΥΡΚΙΑ,629,ΥΓΕΙΑ,2375,ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,92,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,693,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,61,KON-MAR,1,LIFESTYLE,332,UFO,218,VIDEO,2990,
ltr
item
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!: ΠΟΜΙΔΑ: Τι πρέπει να γίνει για αδήλωτους ημιυπαίθριους-κενά ακίνητα
ΠΟΜΙΔΑ: Τι πρέπει να γίνει για αδήλωτους ημιυπαίθριους-κενά ακίνητα
Επιστολή με κατεπείγον αίτημα συνάντησης με το Δ.Σ. ΠΟΜΙΔΑ για ενημέρωσή του σχετικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με τους ΟΤΑ και
https://1.bp.blogspot.com/-XrqaFBU6fYU/Xa0AEea3YgI/AAAAAAAB4l0/Xy8Ea6pGdS812WsXh4Pz0gnmOnhlf2W8QCLcBGAsYHQ/s640/pomida-ti-prepei-na-ginei-gia-adilotous-imiupaithrious-kena-akinita.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-XrqaFBU6fYU/Xa0AEea3YgI/AAAAAAAB4l0/Xy8Ea6pGdS812WsXh4Pz0gnmOnhlf2W8QCLcBGAsYHQ/s72-c/pomida-ti-prepei-na-ginei-gia-adilotous-imiupaithrious-kena-akinita.jpg
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!
https://www.sahiel.gr/2019/10/pomida-ti-prepei-na-ginei-gia-adilotous-imiupaithrious-kena-akinita.html
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/2019/10/pomida-ti-prepei-na-ginei-gia-adilotous-imiupaithrious-kena-akinita.html
true
6519061846400829948
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ [...] Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγράφω Ανάρτηση απο ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ... ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Πίσω στην Αρχική Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 πριν από ένα λεπτό $$1$$ minutes ago 1 πριν από μία ώρα $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Ακολουθούν Follow Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο IS LOCKED STEP 1: Μοιραστείτε το σε ένα κοινωνικό δίκτυο STEP 2: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε Όλο τον Κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων