$type=sticky$rm=0$va=0$count=4$va=0$show=home$hide=mobile

Αλλάζουν τα πάντα στα επιδόματα - Έρχεται τριπλή διασταύρωση στοιχείων

ιώργος Αυτιάς Έτριβαν τα µάτια τους οι ειδικοί, όταν είδαν κάποιος να έχει υποβάλει τρεις αιτήσεις για επίδοµα ενοικίου... Απλώς, εί


Γιώργος Αυτιάς

Έτριβαν τα µάτια τους οι ειδικοί, όταν είδαν κάποιος να έχει υποβάλει τρεις αιτήσεις για επίδοµα ενοικίου... Απλώς, είχε 3 σπίτια και ήθελε 3 επιδόµατα! Ετριβαν τα µάτια τους στο υπουργείο Εργασίας όταν είδαν ελληνικές οικογένειες να κόβονται από τα επιδόµατα, αλλά να τα λαµβάνουν άλλοι, από άλλες χώρες. Γιατί αυτό; Τα 10 έτη ως προϋπόθεση χορήγησης είχαν γίνει µόνο 5 έτη! «Πού να προλάβουν οι Ελληνες για επίδοµα;», µας απάντησαν από το υπουργείο Εργασίας.

Πάµε, λοιπόν, σε νέα κριτήρια χορήγησης επιδοµάτων παιδιών, που έρχονται σύντοµα. Το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, το επίδοµα ενοικίου και το επίδοµα παιδιού θα έχουν τριπλή διασταύρωση. Από Εφορία, «Εργάνη» και σχολείο. Οι γονείς θα πρέπει να δηλώνουν το σχολείο όπου πάνε τα παιδιά τους. Όλα αυτά γιατί η ένταξη άνω των 80.000 από τρίτες χώρες προκάλεσε θέµα µε υπέρβαση του ορίου.

Οι αλλαγές: 1. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Όλα τα επιδόµατα για όσους έχουν παιδιά θα δηλώνονται στο σχολείο. Εκεί θα γίνεται η πρώτη διασταύρωση. ∆ηλαδή, όσοι έχουν παιδιά θα δηλώνουν το σχολείο όπου φοιτούν και θα έρχεται η διασταύρωση.

2. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Έρχεται διπλασιασµός των ελάχιστων χρόνων διαµονής. ∆ηλαδή, από 5 χρόνια στα 10, ώστε να χορηγούνται κατά τρόπο δικαιότερο.

3. Το Κοινωνικό Επίδοµα θα συνδεθεί µε την «Εργάνη», ώστε να βλέπει το κράτος εάν ο δικαιούχος εργάζεται ή όχι.

4. Το ΚΕΑ θα λέγεται Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα.

5. Θα µπουν περισσότεροι δικαιούχοι, όπως οικογένειες µε 1 παιδί, ή µονογονεϊκές οικογένειες.

6. Για να δοθεί το επίδοµα ενοικίου θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονόµατος του ενοικιαστή στον λογαριασµό της ∆ΕΗ. Χωρίς αυτόν τον αριθµό δεν θα δίδεται το επίδοµα.

7. Το συµβόλαιο ενοικίου θα πρέπει να έχει αναρτηθεί στο Τaxis. Στο υπουργείο Εργασίας εξετάζουν κάλυψη τµήµατος του κόστους για τη µεταφορά του ονόµατος του λογαριασµού από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή, καθώς η αλλαγή του ονόµατος στον λογαριασµό της ∆ΕΗ λαµβάνει υπ’ όψιν τα τετραγωνικά του σπιτιού και τη µορφή της παροχής.

8. Ξεκινούν έλεγχοι της ∆ΕΗ και της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων ώστε να διαπιστώνεται η µόνιµη κατοικία των δικαιούχων του επιδόµατος στέγασης, ώστε να µην υπάρχουν περιπτώσεις πολλαπλής χορήγησης επιδόµατος στέγασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Το κοινωνικό επίδοµα αλλάζει όνοµα, γίνεται «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα», και θα έχει τρεις κόφτες. Το ποσό το 2020 θα ξεπερνά τα 850.000.000 ευρώ. Ολα θα περνούν από σκληρό έλεγχο, ώστε να χορηγείται σε όσους έχουν πραγµατική ανάγκη.

1. Εισοδηµατικά κριτήρια

2. Περιουσιακά κριτήρια

3. Κριτήρια διαµονής Αν έστω και ένα κριτήριο δεν υπάρχει, τότε το νοικοκυριό δεν µπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα. Το εξαµηνιαίο εισόδηµα δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθµού των µελών του νοικοκυριού.

Το εγγυηµένο ποσό είναι:
  • 200 ευρώ τον µήνα για µονοπρόσωπο νοικοκυριό.
  • 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο µέλος (δηλαδή, ένα επιπλέον 50% προστίθεται στο βασικό ποσό).
  • 50 ευρώ για κάθε ανήλικο µέλος (δηλαδή, ένα επιπλέον 25% προστίθεται στο βασικό ποσό).

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ για το πρώτο άτοµο, προσαυξανόµενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο µέλος του νοικοκυριού και µε συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούµενη µονάδα έως 150.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας ή του εξωτερικού, θα είναι από 4.800 έως 14.000 ευρώ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Έρχεται η εποχή του µερίσµατος. Απαιτείται διπλή προσοχή, γιατί οι διασταυρώσεις θα είναι πολλές και θα ζητηθούν πίσω χρήµατα. Για να µη βρεθείτε προ απροόπτου, κρατήστε αυτά τα στοιχεία: Έχουµε κριτήρια περιουσίας και εισοδήµατος.

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Αυτή δεν µπορεί να ξεπερνά τα 6.000 ευρώ.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Εδώ το συνολικό ύψος εισοδήµατος ή καταθέσεων του νοικοκυριού δεν µπορεί να ξεπερνά τα εξής όρια: Αγαµος 1.200 ευρώ, έγγαµος ή µονογονεϊκή οικογένεια µε ένα ανήλικο 1.800 ευρώ, ζευγάρι µε ένα ανήλικο µέλος ή µονογονεϊκή οικογένεια µε δύο ανήλικα µέλη 2.100 ευρώ, ζευγάρι µε δύο ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε τρία ανήλικα µέλη 2.400 ευρώ, ζευγάρι µε 3 ανήλικα ή µονογονεϊκή οικογένεια µε τέσσερα ανήλικα µέλη 2.700 ευρώ, ζευγάρι µε 4 ανήλικα ή µονογονεϊκή οικογένεια µε πέντε ανήλικα µέλη, 3.000 ευρώ.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
«Το µέρισµα ανάπτυξης θα µοιραστεί µε δίκαιο τρόπο. Επιµένω, η ελληνική οικονοµία θα αναπτυχθεί µε γρήγορους ρυθµούς. Μετά από 10 χρόνια κρίσης, οφείλουµε αυτή η ανάπτυξη να είναι µία δίκαιη ανάπτυξη, που θα αφορά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Ελληνες. ∆εν θα δεχθώ, µε άλλα λόγια, σε αυτή τη νέα ανάπτυξη, η οποία έρχεται, να δηµιουργηθούν νέα ρήγµατα, νέες µεγάλες ανισότητες µεταξύ αυτών που έχουν και αυτών που δεν έχουν».

ΠΩΣ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ
Τα βήµατα για το κοινωνικό µέρισµα:

1. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΠ Να ζητήσετε τον κανονικό ΑΜΚΑ και τον ακριβή ΑΦΜ.

2. Έχετε µαζί σας έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είστε εσείς, δηλαδή ταυτότητα, διαβατήριο ή εκκαθαριστικό Εφορίας.

3. Μπείτε στο koinonikomerisma.gr.

4. Θα σας ζητηθεί ο ΑΜΚΑ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).

5. Θα σας ζητηθεί αριθµός κινητού τηλεφώνου.

6. Θα ζητηθεί συναίνεση στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται για τα προστατευόµενα τέκνα.

7. Θα ζητηθεί ενεργό IBAN για την κατάθεση των χρηµάτων.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 16/11

ΣΧΟΛΙΑ

Sahiel.gr - Ενημέρωση με άλλο μάτι!

  • Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο Sahiel.gr εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων, και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Sahiel.gr. Περιλαμβάνει επίσης άρθρα άλλων (εξωτερικών) ειδησεογραφικών πηγών μέσω αναδημοσίευσης και άρθρα από τους αναγνώστες του με στόχο την ενημέρωση. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε στο email: sahielgr@gmail.com  στη συνέχεια, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.
  • Το Sahiel.gr λειτουργεί σε εθελοντική βάση, μη κερδοσκοπική και έτσι οι δημιουργοί δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Όνομα

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,119,ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1,ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΡΥΠΑΙΟΣ,122,ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ,492,ΑΠΟΨΕΙΣ,1499,ΑΡΗΣ,177,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ,563,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,768,ΑΣΦΑΛΕΙΑ,127,ΒΑΛΚΑΝΙΑ,213,ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,525,ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ,47,ΔΗΜΗΤΡΗ-ΝΙΚΟΓΛΟΥ,36,ΔΙΑΣΤΗΜΑ,660,ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΣΕΛΗΝΗ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ,1313,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,1,ΔΙΕΘΝΗ,4842,ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ,33,ΕΘΝΙΚΑ,1605,ΕΛΛΑΔΑ,2703,ΕΜΒΟΛΙΑ,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,325,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,1053,ΕΣΕΙΣ,510,ΗΛΙΟΣ,106,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,314,ΙΣΤΟΡΙΑ,3,ΚΑΙΡΟΣ,100,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,138,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,2414,ΚΥΠΡΟΣ,268,ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΟΥΜΑΚΗΣ,59,ΜΙΧΑΛΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ,2,ΜΥΘΟΙ,154,ΜΥΣΤΗΡΙΑ,624,ΝΑΣΑ,491,ΝΕΑ ΤΑΞΗ-ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,1,ΝΕΑ-ΤΑΞΗ,659,ΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ,12,ΝΙΚΟΣ-ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ,79,ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,443,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1785,ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,28,ΠΑΡΑΞΕΝΑ,625,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ,275,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ-ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,2,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,1254,ΠΛΑΝΗΤΕΣ,313,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,2308,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,160,ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ,4017,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,188,ΣΕΛΗΝΗ,84,ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ,149,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,1147,ΤΑΞΙΔΙΑ-ΣΤΟ-ΧΡΟΝΟ,51,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1158,ΤΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΑΣ,35,ΤΟΥΡΚΙΑ,629,ΥΓΕΙΑ,2374,ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,92,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,693,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,61,KON-MAR,1,LIFESTYLE,333,UFO,218,VIDEO,2989,
ltr
item
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!: Αλλάζουν τα πάντα στα επιδόματα - Έρχεται τριπλή διασταύρωση στοιχείων
Αλλάζουν τα πάντα στα επιδόματα - Έρχεται τριπλή διασταύρωση στοιχείων
ιώργος Αυτιάς Έτριβαν τα µάτια τους οι ειδικοί, όταν είδαν κάποιος να έχει υποβάλει τρεις αιτήσεις για επίδοµα ενοικίου... Απλώς, εί
https://1.bp.blogspot.com/-3yxmp9tnIck/XdwC7ItjY9I/AAAAAAAB5lo/IbAp6cG1_GwL_7l5u3_RGdbsGcfvO355QCLcBGAsYHQ/s640/allazoun-ta-pada-sta-epidomata-erhetai-tripli-diastaurosi-stoiheion.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-3yxmp9tnIck/XdwC7ItjY9I/AAAAAAAB5lo/IbAp6cG1_GwL_7l5u3_RGdbsGcfvO355QCLcBGAsYHQ/s72-c/allazoun-ta-pada-sta-epidomata-erhetai-tripli-diastaurosi-stoiheion.jpg
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!
https://www.sahiel.gr/2019/11/allazoun-ta-pada-sta-epidomata-erhetai-tripli-diastaurosi-stoiheion.html
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/2019/11/allazoun-ta-pada-sta-epidomata-erhetai-tripli-diastaurosi-stoiheion.html
true
6519061846400829948
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ [...] Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγράφω Ανάρτηση απο ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ... ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Πίσω στην Αρχική Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 πριν από ένα λεπτό $$1$$ minutes ago 1 πριν από μία ώρα $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Ακολουθούν Follow Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο IS LOCKED STEP 1: Μοιραστείτε το σε ένα κοινωνικό δίκτυο STEP 2: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε Όλο τον Κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων