$type=sticky$rm=0$va=0$count=4$va=0$show=home$hide=mobile

Ο διχασμός μας αποτελεί τη δική τους δύναμη...

Βρισκόμαστε στήν ἀποκορύφωσι ἑνός μυαροῦ ἐγκλήματος στο ὁποῖο ἒγκλημα οἱ ἐπαγγελματίες ἐκτελεστές ἒχουν καταφέρει να πνίξουν τίς ἀντιστ


Βρισκόμαστε στήν ἀποκορύφωσι ἑνός μυαροῦ ἐγκλήματος στο ὁποῖο ἒγκλημα οἱ ἐπαγγελματίες ἐκτελεστές ἒχουν καταφέρει να πνίξουν τίς ἀντιστάσεις μας.

Τό διαπράττουν οἱ ἒμποροι τῶν ἐθνῶν μέ ὂργανά ἂθλιους τυχοδιῶκτες, κοινῶς ἀνδρείκελα, τά ὁποία ἒχουν τοποθετηθεῖ σέ θέσεις κλειδιά τῆς δημόσιας ζωῆς μας...

Ξεκινῶντας ἀπό ἀπο...κόμματα πού εἶναι βασικά τους ὂργανα, ἐλέγχουν τό σύστημα παιδείας μέσα ἀπό τήν ὁποία ἀποσυντόνισαν τήν σκέψι, τήν λογική καί τό ἦθος, ἐλέγχουν τήν καθημερινή πληροφόρησι ἡ ὁποία σύν τοῖς ἂλλοις βομβαρδίζει τήν κοινωνία με πανάθλια ψέματα, ἐλέγχουν τούς πλείστους ἀπό τούς χώρους τῶν "καλλιτεχνῶν" οἱ ὁποίοι γιά τό ...ψωμί τους προβάλλουν πανάθλια πρότυπα , ἐλέγχουν πολλές ἀπό τίς κεφαλές τῆς ἐκκλησίας ἡ ὁποία σκοτώνει μεθοδικά τό πνεῦμα τοῦ Παπαφλέσσα μέσα ἀπό το ὁποῖο δροῦν πάντα οἱ Θεϊκές δυνάμεις, ἐλέγχουν....

Ὃταν λοιπόν κάνεις κριτική στά βασικά ἐργαλεία τοῦ σχεδιασμένου ἐγκλήματος καί τρέχεις στό παρελθόν νά βρεῖς ἣρωες πολιτικούς, πρόσεχε μήπως σκοτώνεις τήν λογική πού εἶνα βασικό σου ἐργαλεῖο ... Καί ἡ λογική λέει ὃτι τό οἰκοδόμημα ξεκινᾶ ἀπό τά θεμέλεια καί ὂχι ἀπό τήν ὀροφή στήν ὁποία φθάσαμε σήμερα...

Δηλαδή, ὃλα ξεκίνησαν μεθοδικά καί ἀπό βάθος χρόνου διότι αὐτοί ἒχουν μελετήσει καλά τήν ἱστορία μέ τόν πύργο τῆς Βαβέλ.

Δέν φθάνουν ποτέ σέ στόχους καί προοπτικές οἱ κοινωνίες πού ἒχασαν μεταξύ τους τήν κοινή γλῶσσα καί που προγραμματίστηκαν ἀπό ὃλα αὐτά τά ἀνδρείκελα τῶν ἐμπόρων τῶν ἐθνῶν να μιλοῦν γλῶσσες διαφορετικές.

Ἒτσι ἐδῶ παραμιλᾶ ὁ καθ΄ἓνας μας βλέποντας τό χάος, τήν διαφθορά καί τήν συμφορά να ἒχει μπήξει τά νύχια της στό σῶμα μας και στήν ψυχή μας, βλέποντας τόν ἐπικείμενο θάνατο νά ἒρχεται ἀκάθεκτα καί ἀντί να συντονιστεῖ μέ τον δίπλα του, καίγεται στήν μοναξιά του !

Ἃλλωστε, ἡ ἒννοια τῆς κοινωνίας, σημαίνει κοινή γλῶσσα. Καί ἀπό τήν στιγμή πού σκότωσαν τήν κοινή γλῶσσα, σκότωσαν τήν ἲδια τήν κοινωνία.

Δέν θα τό καταλάβει αὐτό ὁ εὐνοῦχος τοῦ συστήματος τόν ὁποῖο τό κόμμα χωρίς να ἱδρώσει γιά σπουδές, τον ἀντάμειψε μέ κάποιο ἀντιπαραγωγικό φτυχεῖο ( ἀπο τό ρῆμα φτύνω... ) καί ὁποῖος ἂθελα ἢ ἀφελῶς προγραμματίστηκε με τό "ἰδεολογικό" τσιπάκι γιά νά δουλέψει γι΄αὐτούς πού τόν τσιπάρισαν...

Ἑπομενως, σέ λίγους ἐκλεκτούς ἀπέμεινε να σηκώσουν τό βάρος τῆς καταστάσεως ὃπως συμβαίνει πάντα στήν ἱστορία.

Ἀρκεῖ αὐτοί να καταλάβουν ὃτι οἱ δυνάμεις πού ἒχουν μέσα τους εἶναι δυνατές ὃπως τό Σύμπαν καί ὃτι αὐτές λειτουργοῦν μόνο μέσω τῶν διπλανῶν μας... Διότι μόνο μέσω τοῦ διπλανοῦ φθάνουμε στόν Θεό..

Σέ μια ἐπίσκεψι στό Θέρισσο, ἐκεῖ πού διακηρύχτηκε ἡ ἐπανάστασις τῶν Κρητικῶν γιά τήν Ἒνωσι, ὑπαρχει μία πλάκα μέ τά λόγια ἑνός ὁπλαρχηγοῦ, τοῦ Λαθουράκη, πού λέει : Δέν εἲμαστε πολλοί, ἓνας ἢ δύο ἀπό κάθε χωριό...

Καί ὃμως αὐτοί οἱ λίγοι ἀπό κάθε χωριό συνειδητοποίησαν ὃτι τό πλῆθος καί ἡ ἀλαζονεία τῶν ἀντιπάλων στήρίζεται πάντα σέ πόδια ἀπό πυλό...

Λίγοι βέβαια ἦσαν καί οἱ Κολοκοτρωναῖοι, αὐτοί πού τό σύστημα τῆς σύγχρονης γρεκυλίστικης ἐλίτ προσπαθεῖ να θάψει μέσα στά κουπίδια τῶν "γνώσεων" πού μπάζει στήν ἐθνική ἀπαιδεία ἡ ὁποία ἡδονίζεται με τά τούρκικα πού ἐπέβαλαν τόν ...παράδεισο στούς Κούρδους ...

(Σκέψου τήν Κούρδισα μαχήτρια, να κερδίσει τήν ἐλευθερία καί να βγοῦν ἀπό τήν φύτρα της στό μέλλον τερατογενέσεις πού να ἀσελγοῦν στήν μνήμη της, ὃπως ἀσελγοῦν στήν δική μας Μπουμπουλίνα οἱ σύγχρονες τερατογενέσεις τῆς κομματικῆς ἀπαιδείας !!!...)

Αὐτά λοιπόν εἶναι τά πλαίσια μέσα στα ὁποία εἲμαστε ἀναγκασμένοι νά ἐνεργοῦμε ὃσοι κρατήσαμε μέσα μας τό πνεῦμα τῆς αἰώνιας ἀντιστάσεως.

Αὐτοί πού δέν εὐτελήσαμε τήν ζωή μας στά σκοτεινά βολέματα, στίς φτηνές ἰδεοληψίες οἱ ὁποῖες θρονιάστηκαν στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί ἀποτελοῦν τό σχεδιασμένο πρόγραμμα τῆς δικῆς τους ὑποτέλειας καί ἐξαρτήσεως...

Σκεφτεῖτε τούς ἂλλοτε "ἀντιαμερικανούς" καί "ἀντιευρωπαίους" ἀγωνιστές τῶν δρόμων, πῶς σήμερα ὃταν πῆραν τήν ἐξουσία στά χέρια τους ἒγιναν τα ἀθλιότερα ἐργαλεῖα αὐτῶν πού ἐχθές "καταπολεμοῦσαν" !!!... Σκεφτεῖτε τήν ὑποτέλειά τους σε εὐτελεῖς καί ἀναξιόπιστους ἑταίρους πού σήμερα μέ πρόσχημα τήν οἰκονομία γενοκτονοῦν τόν λαό μας! Σκεφτεῖτε τόν εὐτελισμό τοῦ πρώην ἀσυμβίβαστου "ἐπαναστάτη" νά συμβιβάστηκε σκύβοντας μέχρι τό χῶμα μπροστά σ ἓναν ἀναξιόπιστο σύμμαχο πού μᾶς πρόδωσε στήν Κύπρο, πού ἒδειξε σκανδαλώδη στήριξι καί εὒνοια στόν αἰώνιο ταραξία τῆς περιοχῆς ὁ ὁποῖος ἀκατάπαυστα μᾶς ἀπειλεῖ μέ casus belli !

Δέν συμβιβαστήκαμε λοιπόν με ὃλους αὐτούς . Εἲμαστε οἱ ἐκλεκτοί ἀλλά ὂχι τοσο λίγοι ὃσο οἱ ἐξουσιαστές μας μᾶς ἒκαναν να φανταζώμαστε...

Εἲμαστε αὐτοί πού ἒχουμε συνειδητοποιήσει τήν ἀπάτη τοῦ λεγομενου "δημόσιου χρέους", πού ξέρουμε ὃτι ἡ Γερμανία μᾶς τό φόρεσε χωρίς νά ὑπάρχει καί μέ στόχο νά μᾶς φέρει τό τελικό κτύπημα ὃπως ἒκανε στήν Γιουγκοσλαβία πού τῆς ἀντιστάθηκε τό 1940, ἐμεῖς γνωριζουμε ὃτι ἐσκεμμένα ὑπονομεύουν τήν ἀμυντική μας ἰσχύ φθάνοντας μέχρι να "ἀπαγορεύουν" τήν λειτουργία τῶν κρατικῶν μας ναυπηγείων μέ προσχήματα, ὣστε ἒτσι να μᾶς δώσει το τελικό κτύπημα μέσα ἀπό τήν σύμμαχό της τήν Τουρκία, ἐσκεμμένα ἀπέκλεισαν τήν δικαιοσύνη ἀπό τήν μεγάλη ἀπάτη με τό δημόσιο χρέος παρά τό γεγονός ὃτι ἐκκρεμοῦν σοβαρές καταγγελίες οἱ ὁποῖες ἐπισύρουν τίς ἒσχατες τῶν ποινῶν, ἐσκεμμένα σκοτώνουν τήν κοινωνία μέ πλῆθος ἀπό ἂθλιους φόρους που καταλήγουν στά ταμεία τῶν ληστῶν πού τούς ὀνόμασαν "δανειστές", ἐσκεμμένα ἂνοιξαν τά σύνορα σέ κατευθυνόμενους λαθραίους εἰσβολεῖς τούς ὁποίους ὑποδέχονται οἱ εὐτελεῖς ὑπηρέτες τοῦ συστήματος καλυμμένοι με τήν "ἀνθρωπιστική" μουτσοῦνα ἡ ὁποία γίνεται γελοία μπροστά στα καθημερινά δράματα τῶν συμπολιτῶν μας... Ἐσκεμμένα...

Ὃλα αὐτά βέβαια τά ἒχουμε συνειδητοποιήσει, πλήν ὃμως ἒχουμε ἓνα βασικο μειονέκτημα τό ὁποῖο ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς μεθοδικά σπαρμένης "πολυφωνιας" ἢ διαφορετικά, Βαβυλώνιας πολυγλωσίας.

Συνέπεια αὐτῆς, εἶναι να ἒχουμε διασπαρεῖ σέ διάφορα πολιτικά σχήματα τα ὁποία κατάφεραν νά ἀποσυντονίσουν τίς μεταξύ μας ἐπαφές καί άντί να δράσουμε ὀργανωμένα, ὑπηρετοῦμε τόν δικό μας πού ἐξελίσεται σε φίλαρχο.

Ἒτσι, ἀνθρώπους πού δέν ὑπηρετοῦν τόν δικό μας, τούς σκοτώνουμε ἀναίσθητα καί ἀπερίσκεπτα, σακατεύοντας ἒτσι τά ἲδια μας τα πόδια.

Δέν ἀμφισβητοῦμε τίς πατριωτικές προθέσεις τοῦ ἐκπροσώπου ὁ ὁποῖος λανθασμένα θεώρησε ὃτι ἡ "ἱερή" οἰκογένεια δέν θα ἀποτελοῦσε ἲδιο νόμισμα μέ τήν προγούμενη καταισχύνη ἡ ὁποία γελοιοποίησε τήν πατρίδα, δέν ἀμφισβητοῦμε τήν Ἑλληνική Λύσι ἂσχετα ἂν ἐμμετικά κατηγοροῦν τόν ἀρχηγό της γιά ἐμπόριο βιβλίων τήν στιγμή πού οἱ περισσότεροι κατήγοροί του ἒχουν πλουτίσει ἀπό τό ἐμπόριο των δικῶν μας ψυχῶν καί σωμάτων, δέν κατηγοροῦμε τό κόμμα πού τόλμησαν να χαρακτηρίσουν ὡς "ἐγκληματική ὀργάνωσι" ὃλοι αὐτοί πού διαπράττουν συστηματική γενοκτονία ἐναντίον ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ, δέν ἀμφισβητοῦμε τό ΕΠΑΜ ἂσχετα ἂν ἡ ἡγεσία του πάσχει ἀπό ἀριστερόφρονες ἐμμονές καί πέρνουμε τό θετικό ὃτι οἱ θέσεις του γιά τήν οἰκονομία ἒχουν ἰσχυρές βάσεις, δἐν κατηγοροῦμε τόν σύνδεσμο τῶν ἀξιωματικῶν ὁ ὁποιος ἂν καί ἒχει ἀξιόλογα στελέχη ἐλπίζει ἀκόμη μέσα στήν μοναξιά του... Οὒτε τήν ὁμάδα πού ὀνομάζεται Ἐθνικός Σύνδεσμος. Καί μέσα βέβαια στοῦ Σώρα τήν κίνησι ὃλοι ἐμφοροῦνται ἀπό πατριωτικά αἰσθήματα τα ὁποία αὐτοϋπονομεύονται ἀπό θρησκευτικές τους ἐμμονές...

Δέν κατηγοροῦμε τήν ἀκούραστη ἀγωνίστρια Γεωργία Μπιτάκου που τρέχει παντοῦ, πού συναντᾶ κάθε πατριωτική φωνή, πού ἀποδεικνύει με τήν δρᾶσι της ὃτι ἒχει σπάσει ὃλες τίς "ἰδεολογικές" προκαταλήψεις, πού μεμψίμοιροι ὁπαδοί πυροβολοῦν ἀνεύθυνα καί ἀναίσθητα προβάλλοντας ψεύτικες εἰκόνες για να τήν ὑπονομεύσουν καί ἡ ὁποία ἒκανε ρόμπα τόν θλιβερό ἡγετίσκο... - Ἀλήθεια, ἐσύ πού τήν κατηγορεῖς, τί κάνεις μπροστά στόν τοπικό ἐκπρόσωπο που ψηφίζει τά καθημερινά σου δεσμά ;...-

Συζητώντας με ὃλον αὐτόν τόν κόσμο ὁ ὁποῖος τάχθηκε μέ τόν καθ ἓνα ἀπό τούς πάρα πάνω, βλεπουμε ὃτι φρονοῦμε ἀκριβῶς τά ἲδια πάνω στά ἐθνικἀ καί κοινωνικά προβλήματα.

Δέν μποροῦμε βέβαια να συζητήσουμε με αὐτούς πού ἒχουν δεχτεῖ βαθιά στόν ἐγκεφαλο τό "προοδευτικό" τσιπάκι καί ἒχουν προγραμματιστεῖ γιά τήν συλλογική ὑπονόμευσι καί τήν αὐτοκαταστροφή...

Τό μεγαλό ζητούμενο εἶναι νά σπάσουμε τόν μεταξύ μας πάγο πού σκόρπισε ἡ καταδικασμένη ἀρχομανία, να δράσουμε σε δρᾶσι ἑνιαία ἐναντίον τῶν πραγματικῶν ὑπηρετῶν τοῦ συστήματος καί να ποῦμε σε ὃλους αὐτούς ὃτι ὃλοι οἱ πραγματικοί ἀγωνιστές προωθοῦν τήν ἑνότητα καί ἐμπνέουν με τήν σοβαρότητά τους.

Τούς λέμε ὃτι ὑπάρχουν θέσεις γιά ὃλους ὃσους ἀγωνίζονται γιά τήν πατρίδα καί ὃτι ἡ δική μας θέσις εἶναι ἑνωμένοι να ἐπιβάλλουμε τά κοινωνικά καί ἐθνικά μας δίκαια σέ ὃλους ὃσους γιά χάρι καρέκλας καί ἐφήμερων συμφερόντων, ξεβρακώθηκαν σήμερα μπροστά στους ξένους κατακτητές ...

Καί τό σχῆμα μέ ὃλες αὐτές τίς θέσεις, μπορεῖ να εἶναι μόνον τό "Κίνημα Ἐθνικῆς Σωτηρίας" στό ὁποῖο χωρᾶνε ὃλοι οἱ ἐκλεκτοί...

Πηγή: ellinikiafipnisis

ΣΧΟΛΙΑ

Sahiel.gr - Ενημέρωση με άλλο μάτι!

  • Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο Sahiel.gr εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων, και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Sahiel.gr. Περιλαμβάνει επίσης άρθρα άλλων (εξωτερικών) ειδησεογραφικών πηγών μέσω αναδημοσίευσης και άρθρα από τους αναγνώστες του με στόχο την ενημέρωση. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε στο email: sahielgr@gmail.com  στη συνέχεια, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.
  • Το Sahiel.gr λειτουργεί σε εθελοντική βάση, μη κερδοσκοπική και έτσι οι δημιουργοί δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Όνομα

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,119,ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1,ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΡΥΠΑΙΟΣ,122,ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ,494,ΑΠΟΨΕΙΣ,1502,ΑΡΗΣ,177,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ,564,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,768,ΑΣΦΑΛΕΙΑ,127,ΒΑΛΚΑΝΙΑ,214,ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,529,ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ,48,ΔΗΜΗΤΡΗ-ΝΙΚΟΓΛΟΥ,36,ΔΙΑΣΤΗΜΑ,660,ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΣΕΛΗΝΗ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ,1313,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,1,ΔΙΕΘΝΗ,4843,ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ,33,ΕΘΝΙΚΑ,1605,ΕΛΛΑΔΑ,2704,ΕΜΒΟΛΙΑ,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,325,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,1053,ΕΣΕΙΣ,510,ΗΛΙΟΣ,106,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,315,ΙΣΤΟΡΙΑ,3,ΚΑΙΡΟΣ,101,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,140,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,2416,ΚΥΠΡΟΣ,268,ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΟΥΜΑΚΗΣ,59,ΜΙΧΑΛΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ,2,ΜΥΘΟΙ,154,ΜΥΣΤΗΡΙΑ,625,ΝΑΣΑ,491,ΝΕΑ ΤΑΞΗ-ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,1,ΝΕΑ-ΤΑΞΗ,660,ΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ,12,ΝΙΚΟΣ-ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ,79,ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,443,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1787,ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,28,ΠΑΡΑΞΕΝΑ,625,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ,275,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ-ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,2,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,1254,ΠΛΑΝΗΤΕΣ,313,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,2311,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,160,ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ,4021,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,188,ΣΕΛΗΝΗ,84,ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ,149,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,1148,ΤΑΞΙΔΙΑ-ΣΤΟ-ΧΡΟΝΟ,51,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1158,ΤΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΑΣ,35,ΤΟΥΡΚΙΑ,630,ΥΓΕΙΑ,2376,ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,92,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,693,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,61,KON-MAR,1,LIFESTYLE,332,UFO,218,VIDEO,2990,
ltr
item
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!: Ο διχασμός μας αποτελεί τη δική τους δύναμη...
Ο διχασμός μας αποτελεί τη δική τους δύναμη...
Βρισκόμαστε στήν ἀποκορύφωσι ἑνός μυαροῦ ἐγκλήματος στο ὁποῖο ἒγκλημα οἱ ἐπαγγελματίες ἐκτελεστές ἒχουν καταφέρει να πνίξουν τίς ἀντιστ
https://1.bp.blogspot.com/-E41xNvlPi2E/XcmO3Q4w4vI/AAAAAAAB5KM/wx0k_eoEd8EzwUBbAwTBLsu24BddfsZLgCLcBGAsYHQ/s640/o-dixasmos-mas-apotelei-th-dikh-tous-dynamh.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-E41xNvlPi2E/XcmO3Q4w4vI/AAAAAAAB5KM/wx0k_eoEd8EzwUBbAwTBLsu24BddfsZLgCLcBGAsYHQ/s72-c/o-dixasmos-mas-apotelei-th-dikh-tous-dynamh.jpg
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!
https://www.sahiel.gr/2019/11/o-dixasmos-mas-apotelei-th-dikh-tous-dynamh.html
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/2019/11/o-dixasmos-mas-apotelei-th-dikh-tous-dynamh.html
true
6519061846400829948
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ [...] Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγράφω Ανάρτηση απο ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ... ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Πίσω στην Αρχική Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 πριν από ένα λεπτό $$1$$ minutes ago 1 πριν από μία ώρα $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Ακολουθούν Follow Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο IS LOCKED STEP 1: Μοιραστείτε το σε ένα κοινωνικό δίκτυο STEP 2: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε Όλο τον Κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων