$type=sticky$rm=0$va=0$count=4$va=0$show=home$hide=mobile

Φορολογία: Τι αλλάζει για όλους από το 2020!

Λιγότεροι φόροι για χαμηλόμισθους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα» με πλαφόν ε


Λιγότεροι φόροι για χαμηλόμισθους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα» με πλαφόν εισοδήματος 30% και υποχρεωτική χρήση της κάρτας για συναλλαγές άνω των €300 περιλαμβάνονται μεταξύ πολλών άλλων στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο δόθηκε για διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 14 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει μειώσεις φόρων εισοδήματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιβράβευση της επιχειρηματικότητας, παροχές προς τους εργαζομένους και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων.

Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

1. Καθιερώνεται εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα. Με τη μείωση αυτή αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά. Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.

2. Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

3. Καθιερώνεται φορολογικός συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

4. Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τις επιχειρήσεις για τα κέρδη του 2018.

5. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών.

6. Απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%μ ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.

7. Μειώνεται ο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

8. Μειώνεται ο ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

Μόνο με κάρτα οι συναλλαγές άνω των €300

Ηλεκτρονικές συναλλαγές τουλάχιστον για το 30% του εισοδήματος και υποχρεωτική χρήση καρτών για αγορές άνω των €300 προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο με κριτήριο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα:

1. Μειώνεται από τα €500 στα €300 ευρώ το όριο για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

2. Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο.

3. Δεν υποχρεούνται σε ηλεκτρονικές συναλλαγές οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών.

4. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης.

5. Αν οι δαπάνες για φόρους εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, ενοίκια και δάνεια προς τις τράπεζες υπερβαίνουν το 60% του εισοδήματος, τότε παρέχεται έκπτωση στον φορολογούμενο σε σχέση με το ποσό που απαιτείται για να «χτίσει» το αφορολόγητο. Έτσι, από το 30% θα απαιτείται το 20% με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

6. Αν έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός του φορολογουμένου, τότε το όριο δαπανών περιορίζεται στα €5.000.

Εκτός των παραπάνω, προβλέπονται και διευκολύνσεις στην πληρωμή φόρων. Έτσι, οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης γίνονται 24 από 12, ενώ για έκτακτες φορολογίες (π.χ. κληρονομιές) αυξάνονται σε 48 από 24.

Ισχυρά επενδυτικά κίνητρα

Τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με την πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπήν φόρου για επενδύσεις άνω των €500.000 περιλαμβάνει ως κίνητρο το φορολογικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, μειώνεται επίσης ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής. Επιπλέον, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης οι τόκοι των εταιρικών ομολόγων που είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και άλλα κίνητρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους αιχμής, όπως η οικοδομή. Έτσι:

Α. Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1/1/2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.

Β. Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.

Γ. Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες που αφορούν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,

Δ. Παρέχονται κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.

Επιπλέον, εισάγονται φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως:

· Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, παρακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών-μελών.

· Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζoμένους.

Από πότε και για ποιους ισχύουν οι 24 και οι 48 δόσεις

Η νέα ρύθμιση αυξάνει από 12 σε 24 τις μηνιαίες δόσεις, ενώ για τις έκτακτες οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς και τα φορολογικά πρόστιμα, αυξάνεται από τις 24 στις 48 δόσεις.

Για τη χρήση της δυνατότητας αποπληρωμής σε περισσότερες δόσεις, οι οφειλέτες θα επιβαρύνονται με μεγαλύτερο επιτόκιο, το οποίο πάνω από τις 12 δόσεις θα είναι προσαυξημένο κατά 15%. Επί της ουσίας, η ρύθμιση θα είναι ακριβότερη για όσους αποφασίσουν να τακτοποιήσουν τις τακτικές οφειλές τους με το ανώτατο όριο των δόσεων.

Η νέα πάγια ρύθμιση για τις οφειλές προς την Εφορία ενεργοποιείται από τις αρχές του επόμενου έτους, για να εφαρμοστεί στις οφειλές που θα βεβαιωθούν το 2020. Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το 2019 ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2018 και δεν εντάχθηκαν στις 120 δόσεις μπορούν να εξοφληθούν μόνο με τη σημερινή πάγια ρύθμιση των 12 ή των 24 μηνιαίων δόσεων. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.

του Λουκά Αθ. Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

Με πληροφορίες από: toxrima.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Sahiel.gr - Ενημέρωση με άλλο μάτι!

  • Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο Sahiel.gr εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων, και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Sahiel.gr. Περιλαμβάνει επίσης άρθρα άλλων (εξωτερικών) ειδησεογραφικών πηγών μέσω αναδημοσίευσης και άρθρα από τους αναγνώστες του με στόχο την ενημέρωση. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε στο email: sahielgr@gmail.com  στη συνέχεια, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.
  • Το Sahiel.gr λειτουργεί σε εθελοντική βάση, μη κερδοσκοπική και έτσι οι δημιουργοί δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Όνομα

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,119,ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1,ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΡΥΠΑΙΟΣ,122,ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ,492,ΑΠΟΨΕΙΣ,1499,ΑΡΗΣ,177,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ,563,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,768,ΑΣΦΑΛΕΙΑ,127,ΒΑΛΚΑΝΙΑ,213,ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,525,ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ,47,ΔΗΜΗΤΡΗ-ΝΙΚΟΓΛΟΥ,36,ΔΙΑΣΤΗΜΑ,660,ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΣΕΛΗΝΗ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ,1313,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,1,ΔΙΕΘΝΗ,4842,ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ,33,ΕΘΝΙΚΑ,1605,ΕΛΛΑΔΑ,2703,ΕΜΒΟΛΙΑ,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,325,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,1053,ΕΣΕΙΣ,510,ΗΛΙΟΣ,106,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,314,ΙΣΤΟΡΙΑ,3,ΚΑΙΡΟΣ,100,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,138,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,2414,ΚΥΠΡΟΣ,268,ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΟΥΜΑΚΗΣ,59,ΜΙΧΑΛΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ,2,ΜΥΘΟΙ,154,ΜΥΣΤΗΡΙΑ,624,ΝΑΣΑ,491,ΝΕΑ ΤΑΞΗ-ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,1,ΝΕΑ-ΤΑΞΗ,659,ΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ,12,ΝΙΚΟΣ-ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ,79,ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,443,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1785,ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,28,ΠΑΡΑΞΕΝΑ,625,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ,275,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ-ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,2,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,1254,ΠΛΑΝΗΤΕΣ,313,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,2308,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,160,ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ,4017,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,188,ΣΕΛΗΝΗ,84,ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ,149,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,1147,ΤΑΞΙΔΙΑ-ΣΤΟ-ΧΡΟΝΟ,51,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1158,ΤΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΑΣ,35,ΤΟΥΡΚΙΑ,629,ΥΓΕΙΑ,2374,ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,92,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,693,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,61,KON-MAR,1,LIFESTYLE,333,UFO,218,VIDEO,2989,
ltr
item
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!: Φορολογία: Τι αλλάζει για όλους από το 2020!
Φορολογία: Τι αλλάζει για όλους από το 2020!
Λιγότεροι φόροι για χαμηλόμισθους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα» με πλαφόν ε
https://1.bp.blogspot.com/-FvFbM5yDjhQ/Xd5owvTtl1I/AAAAAAAB5pc/HUnG6vUZOsEBng5olaHH177m05qA-RFCACLcBGAsYHQ/s640/ti-allazei-sth-forologia-gia-olous-apo.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-FvFbM5yDjhQ/Xd5owvTtl1I/AAAAAAAB5pc/HUnG6vUZOsEBng5olaHH177m05qA-RFCACLcBGAsYHQ/s72-c/ti-allazei-sth-forologia-gia-olous-apo.jpg
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!
https://www.sahiel.gr/2019/11/ti-allazei-sth-forologia-gia-olous-apo.html
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/2019/11/ti-allazei-sth-forologia-gia-olous-apo.html
true
6519061846400829948
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ [...] Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγράφω Ανάρτηση απο ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ... ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Πίσω στην Αρχική Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 πριν από ένα λεπτό $$1$$ minutes ago 1 πριν από μία ώρα $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Ακολουθούν Follow Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο IS LOCKED STEP 1: Μοιραστείτε το σε ένα κοινωνικό δίκτυο STEP 2: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε Όλο τον Κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων