$type=sticky$rm=0$va=0$count=4$va=0$show=home$hide=mobile

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας

Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για τη "βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας"


Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για τη "βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας". 

Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της συμπολίτευσης ενώ καταψήφισαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25. Πριν την ψηφοφορία επί της αρχής του νομοσχεδίου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δυνατότητα χρήσης επιστολικής ψήφου στην ονομαστική ψηφοφορία που θα ακολουθούσε. Σε σχετική δήλωσή του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ψυχογιός, επανέλαβε την αντίθεσή του κόμματός του στο σύνολο του νομοσχεδίου.

Την ονομαστική ψηφοφορία είχε ζητήσει το Κίνημα Αλλαγής για τα άρθρα 52, 53, 54, 55, 56, 58 και 59 που -όπως υποστήριζε - "διαιωνίζουν το καθεστώς αδιαφάνειας στο προσφυγικό (συμβάσεις, απευθείας αναθέσεις, στρατός μετακλητών)". Στην ονομαστική ψηφοφορία και επί συνόλου 214 βουλευτών, 158 ψήφισαν υπέρ και 56 κατά.

Ψηφίστηκε επίσης, η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας με τίτλο "παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού".

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αλλαγές που θα ισχύουν πλέον για τους παράνομους μετανάστες:

 • Δημιουργία Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων

Δημιουργούνται οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (Κ.Ε.Δ.Ν.) και καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Θα είναι πολυλειτουργικά κέντρα μέσα στα οποία θα λειτουργούν διαφόρων τύπων δομές (ΚΥΤ, ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), θα υπάρχουν ειδικοί χώροι διαμονής για ευάλωτες ομάδες με κατάλληλες συνθήκες για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή αν ιθαγενών.

Ο αριθμός των διαμενόντων θα είναι προκαθορισμένος και μέσα σε αυτά θα εκτελούνται όλες οι διαδικασίες, υποδοχής, ταυτοποίησης και καταγραφής των αιτημάτων ασύλου.

Η έναρξη λειτουργίας τους θα συμπέσει με το κλείσιμο των ανοικτών δομών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα νησιά. Η είσοδος και η έξοδος από αυτές τις δομές θα γίνεται με την χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας και βάσει ωραρίου που θα καθορίζεται από τον Διοικητή του κάθε κέντρου.

 • Προτεραιοποίηση της εξέτασης των προσφυγών στους διαμένοντες στα νησιά, σύντμηση των προθεσμιών έκδοσης αποφάσεων.

Μειώνεται ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων για τις προσφυγές αιτούντων άσυλο, κατόπιν απορριπτικής απόφασης σε πρώτο βαθμό, ενώ βελτιώνεται και η συνολική λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών Προσφυγών.

Συμπληρώνεται το άρθρο 96 του νόμου 4636 του 2019 και δίνει προτεραιότητα στην εξέταση των αιτημάτων προσφυγών σε όσους βρίσκονται στα νησιά. Με αυτή τη προσθήκη, θα επιταχυνθούν οι τελικές εκδόσεις αποφάσεων και άρα οι επιστροφές μεταναστών.

 • Απλούστευση των διαδικασιών καταγραφής των αιτημάτων ασύλου.

Με τα άρθρα 5 και 6 ενοποιείται η διαδικασία καταγραφής των αιτημάτων ασύλου.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στις υπηρεσίες υποδοχής και ταυτοποίησης με την προσθήκη μερικών ακόμα ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο το οποίο μπορούν και μόνοι τους να συμπληρώσουν οι αιτούντες, ενώ προστίθενται στα υποχρεωτικά στοιχεία της πλήρους καταγραφής και στα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία, η γλώσσα στην οποία επιθυμεί ο αιτών να εξεταστεί η αίτηση του, ώστε να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ορθότερη και αρτιότερη εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων.

 • Βελτίωση της διαδικασίας ενημέρωσης και διερμηνείας και διασφάλιση της κατάχρησης του δικαιώματος της διερμηνείας από αιτούντες που παρουσιάζουν ως γλώσσα ομιλίας τους ανύπαρκτες ομιλούμενες γλώσσες με αποτέλεσμα την άρνηση της αίτησης ασύλου.

Έτσι, προστίθεται ότι το στάδιο της ενημέρωσης γίνεται σε γλώσσα που κατανοούν ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοούν συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς νοηματικής γλώσσας, με απλό και προσιτό τρόπο.

Το ίδιο ισχύει και για την διερμηνεία. Όπως ορίζει ο νέος νόμος “εφόσον είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η παροχή διερμηνείας στη γλώσσα επιλογής του αιτούντος ,παρέχεται διερμηνεία στην επίσημη γλώσσα της χώρας καταγωγής του αιτούντος ή σε άλλη γλώσσα, που ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς νοηματικής γλώσσας” ενώ διερμηνεία μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων επικοινωνίας.

 • Μητρώο Εισηγητών-βοηθών χειριστών Ασύλου από τοπικούς δικηγόρους.

Με το άρθρο 49 συστήνεται Μητρώο Εισηγητών – βοηθών χειριστών Ασύλου από τοπικούς δικηγόρους, για τη συνδρομή του έργου των αρμοδίων υπαλλήλων της Αρχής Παραλαβής (χειριστών), προς διευκόλυνση και προς επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου. Ειδικότερα, τα μέλη του Μητρώου θα επιτελούν χρέη βοηθών εισηγητών(«rapporteurs»), στο έργο των χειριστών των αιτημάτων ασύλου.

Το έργο τους θα περιορίζεται, βάσει της επιστημονικής τους γνώσης και εμπειρίας και διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης, στη σύνταξη μη δεσμευτικής για τον εκάστοτε χειριστή, εκθέσεως, επί της αίτησης διεθνούς προστασίας. Δηλαδή, σε συνεργασία με τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους, τοπικοί δικηγόροι θα υποβοηθούν έμπρακτα το έργο των χειριστών, με αποτέλεσμα την ταχεία έκδοση αποφάσεων.

 • Κρατικός έλεγχος των δομών φιλοξενίας - διαφάνεια.

Οι προθέσεις του Υπουργείου να αναλάβει τον έλεγχο των δομών φιλοξενίας έγιναν πράξη με την προκήρυξη για 32 Διοικητές στις ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.

Με το άρθρο 31 που καθορίζει τα θέματα στελέχωσης περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Εξειδικεύει τον τρόπο ορισμού των Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και των Διοικητών των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, του χρόνου θητείας τους, της δυνατότητας αναπλήρωσης τους, του μισθολογικού τους καθεστώτος.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται πως οι διαδικασίες επιλογής Διοικητών των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας που έχουν εκκινήσει πριν να επέλθουν οι ως άνω τροποποιήσεις ολοκληρώνονται με τις διαδικασίες και τα όργανα που ήταν αρμόδια κατά τη δημοσίευση της οικείας πρόσκλησης.

 • Σύσταση Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Πιστοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των στελεχών των ΜΚΟ που ενεργοποιούνται στο πεδίο.

Συστήνεται Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), ορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής των ανωτέρω Οργανώσεων στο Μητρώο και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου για τη διευθέτηση επιμέρους ζητημάτων.

Σκοπός του Μητρώου αυτού είναι η πλήρης καταγραφή όλων των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα Οργανώσεων στον τομέα της μετανάστευσης, με την παροχή μιας σειράς σημαντικών πληροφοριών από πλευράς τους, παράλληλα με την υποχρέωσή τους για τήρηση συγκεκριμένων κανόνων, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια στη δράση των Οργανώσεων αυτών και να αποφευχθούν φαινόμενα καταχρήσεων και υπέρβασης εξουσίας.

 • Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων είναι πλέον η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της., εξειδικεύεται η μέριμνα τη μέριμνα φιλοξενίας για τη στέγαση και την προστασία των παιδιών αυτών, με ιδιαίτερα κριτήρια σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τον βαθμό ωριμότητας του ανηλίκου.

Επίσης , και προς αποφυγή καταχρηστικής επίκλησης ανηλικότητας, παρέχεται η δυνατότητα, εκτός από τον Διοικητή του Κέντρου, και στους Διοικητές της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου να παραπέμπουν τους αιτούντες διεθνή προστασία σε διαδικασία διαπίστωσης ανηλικότητας, εφόσον ανακύψει σχετική αμφιβολία.

 • Επίδοση των αποφάσεων ασύλου με ηλεκτρονικά μέσα

Χιλιάδες ήταν η ανεπίδοτες αποφάσεις ασύλου, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις όταν η απόφαση εκδιδόταν ο αιτών είχε ήδη μεταφερθεί στην ενδοχώρα.

Πλέον αυτό αλλάζει με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Η επίδοση της απόφασης προς τον αιτούντα διενεργείται με4 πιθανούς τρόπους. Πρώτον, αυτοπροσώπως στον αιτούντα. Δεύτερον, με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής ή στον χώρο εργασίας. Τρίτον, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τέταρτον, σε ηλεκτρονική εφαρμογή (app, που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Ασύλου και με κίνητρο χρήσης για το app, το free wifi Που θα έχει εγκατασταθεί στις δομές εντός τους έτους.

 • Με ένα έγγραφο έκδοση της golden visa.

Πλέον, θα εκδίδεται βεβαίωση της εξόφλησης του ποσού που απαιτείται για την απόληψη της golden visa από συμβολαιογραφικούς συλλόγους. Ρύθμιση, η οποία μειώνει σημαντικά τους χρόνους για τη λήψη της golden visa, αλλά και το διοικητικό φόρτο εργασίας.

ΣΧΟΛΙΑ

Sahiel.gr - Ενημέρωση με άλλο μάτι!

 • Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο Sahiel.gr εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων, και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Sahiel.gr. Περιλαμβάνει επίσης άρθρα άλλων (εξωτερικών) ειδησεογραφικών πηγών μέσω αναδημοσίευσης και άρθρα από τους αναγνώστες του με στόχο την ενημέρωση. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε στο email: sahielgr@gmail.com  στη συνέχεια, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.
 • Το Sahiel.gr λειτουργεί σε εθελοντική βάση, μη κερδοσκοπική και έτσι οι δημιουργοί δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Όνομα

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,119,ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1,ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΡΥΠΑΙΟΣ,121,ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ,490,ΑΠΟΨΕΙΣ,1498,ΑΡΗΣ,177,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ,563,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,768,ΑΣΦΑΛΕΙΑ,127,ΒΑΛΚΑΝΙΑ,213,ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,525,ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ,47,ΔΗΜΗΤΡΗ-ΝΙΚΟΓΛΟΥ,36,ΔΙΑΣΤΗΜΑ,660,ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΣΕΛΗΝΗ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ,1313,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,1,ΔΙΕΘΝΗ,4839,ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ,33,ΕΘΝΙΚΑ,1605,ΕΛΛΑΔΑ,2702,ΕΜΒΟΛΙΑ,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,325,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,1053,ΕΣΕΙΣ,510,ΗΛΙΟΣ,106,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,314,ΙΣΤΟΡΙΑ,3,ΚΑΙΡΟΣ,100,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,138,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,2408,ΚΥΠΡΟΣ,268,ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΟΥΜΑΚΗΣ,59,ΜΙΧΑΛΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ,2,ΜΥΘΟΙ,154,ΜΥΣΤΗΡΙΑ,624,ΝΑΣΑ,491,ΝΕΑ ΤΑΞΗ-ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,1,ΝΕΑ-ΤΑΞΗ,659,ΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ,12,ΝΙΚΟΣ-ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ,79,ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,443,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1782,ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,28,ΠΑΡΑΞΕΝΑ,625,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ,274,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ-ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,2,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,1253,ΠΛΑΝΗΤΕΣ,313,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,2305,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,160,ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ,4014,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,188,ΣΕΛΗΝΗ,84,ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ,149,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,1147,ΤΑΞΙΔΙΑ-ΣΤΟ-ΧΡΟΝΟ,51,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1157,ΤΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΑΣ,35,ΤΟΥΡΚΙΑ,627,ΥΓΕΙΑ,2371,ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,92,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,693,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,60,KON-MAR,1,LIFESTYLE,333,UFO,218,VIDEO,2989,
ltr
item
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας
Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για τη "βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας"
https://1.bp.blogspot.com/-qWVNQfD7WJs/XrkBW_ATo2I/AAAAAAAB-EU/9f4alLWrQWkhdbP6wGzyW9Da2xohq7XjQCLcBGAsYHQ/s640/Iperpsifistike-to-nomosxedio-gia-ti-veltiwsh-metanasteytikis-nomothesias.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-qWVNQfD7WJs/XrkBW_ATo2I/AAAAAAAB-EU/9f4alLWrQWkhdbP6wGzyW9Da2xohq7XjQCLcBGAsYHQ/s72-c/Iperpsifistike-to-nomosxedio-gia-ti-veltiwsh-metanasteytikis-nomothesias.jpg
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!
https://www.sahiel.gr/2020/05/Iperpsifistike-to-nomosxedio-gia-ti-veltiwsh-metanasteytikis-nomothesias.html
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/2020/05/Iperpsifistike-to-nomosxedio-gia-ti-veltiwsh-metanasteytikis-nomothesias.html
true
6519061846400829948
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ [...] Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγράφω Ανάρτηση απο ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ... ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Πίσω στην Αρχική Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 πριν από ένα λεπτό $$1$$ minutes ago 1 πριν από μία ώρα $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Ακολουθούν Follow Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο IS LOCKED STEP 1: Μοιραστείτε το σε ένα κοινωνικό δίκτυο STEP 2: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε Όλο τον Κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων