$type=sticky$rm=0$va=0$count=4$va=0$show=home$hide=mobile

Οσμή σκανδάλου στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας

Η υπουργός παιδείας κ. Ν. Κεραμέως πετάει εκτός ΔΙΕΚ χιλιάδες εκπαιδευτές ενηλίκων και χαρίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων σε ΜΟΝΙΜΟΥΣ


Η υπουργός παιδείας κ. Ν. Κεραμέως πετάει εκτός ΔΙΕΚ χιλιάδες εκπαιδευτές ενηλίκων και χαρίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων σε ΜΟΝΙΜΟΥΣ δημοσίους υπαλλήλους...!

Αναστάτωση και συσσωρευμένη αγανάκτηση υπάρχει τις τελευταίες ημέρες στους κόλπους της κοινότητας των εκπαιδευτών ενηλίκων, μετά τη δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης υπό το τίτλο «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ» (ΦΕΚ 3393-13/8/2020), που προσδιορίζει το νέο τρόπο μοριοδότησης των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ.

Αρχικά να θυμίσουμε ότι οι χιλιάδες εκπαιδευτές ενηλίκων, τους οποίους εκδιώχνει με αυτή την υπουργική απόφαση η κ. Κεραμέως, είναι αυτοί οι οποίοι καλύπτουν τα τελευταία χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες και στηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο των ΔΙΕΚ κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας, καθώς όπως καταγγέλουν, συνεχίζουν όλα αυτά τα χρόνια να εργάζονται με συμβάσεις έργου και να πληρώνονται αρκετούς μήνες μετά το πέρας του εκάστοτε διδακτικού εξαμήνου, ενώ τα ένσημα τους καθυστερούν να μπουν ακόμα περισσότερο, κάτι που έχει επιπτώσεις στη πλειοψηφία αυτών που έχουν ως αποκλειστική εργασία τη διδασκαλία στα ΔΙΕΚ και δεν δύνανται πολλές φορές να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή επίδομα ανεργίας.

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων λοιπόν, πλήρως καταρτισμένοι επιστήμονες, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, κάτω από αυτές τις συνθήκες εργασίας, έρχονται αυτή τη φορά αντιμέτωποι με ένα σκάνδαλο μεγατόνων. Η Υπουργική Απόφαση της κ. Κεραμέως για τα κριτήρια μοριοδότησης του υπό κατασκευή Μητρώου Εκπαιδευτών των ΙΕΚ, επι της ουσίας καθιστά απαγορευτική τη διεκδίκηση ανάληψης μαθημάτων από τη πλειοψηφία των χιλιάδων εκπαιδευτών ενηλίκων και χαρίζει τα Δημόσια ΙΕΚ στους ΜΟΝΙΜΟΥΣ Δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους καθώς και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ενδεικτικά, για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του σκανδάλου αξίζει να δει την κατανομή της μοριοδότησης με βάση την προκήρυξη του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 και να τη συγκρίνει με τη νέα μοριοδότηση (άρθρο 6) που επιδιώκεται να εφαρμοστεί το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, όπως τη δημοσίευσε σε σχετική ανακοίνωση του ο Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Αχαΐας.

Μοριοδότηση με βάση την προκήρυξη του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020:

- Τυπική Εκπαίδευση (πτυχίο, μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι): 18 από τα συνολικά 54 μόρια (33,33% της συνολικής μοριοδότησης)

- Επιμορφώσεις: 6 από τα συνολικά 54 μόρια (11,11% της συνολικής μοριοδότησης)

- Διδακτική εμπειρία: 15 από τα συνολικά 54 μόρια (27,78% της συνολικής μοριοδότησης)

- Επαγγελματική εμπειρία: 10 από τα συνολικά 54 μόρια (18,52% της συνολικής μοριοδότησης)

- Άλλα προσόντα (Ξένες Γλώσσες, Η/Υ): 5 από τα συνολικά 54 μόρια (9,26% της συνολικής μοριοδότησης)

Με τη νέα μοριοδότηση (άρθρο 6) που επιδιώκεται να εφαρμοστεί το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021:

- Τυπική Εκπαίδευση (πτυχίο, μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι): 27 από τα συνολικά 100 μόρια (27% της συνολικής μοριοδότησης)

- Επιμορφώσεις: 2 από τα συνολικά 100 μόρια (2% της συνολικής μοριοδότησης)

- Διδακτική εμπειρία: 18 από τα συνολικά 100 μόρια (18% της συνολικής μοριοδότησης)

- Επαγγελματική εμπειρία: 43 από τα συνολικά 100 μόρια (43% της συνολικής μοριοδότησης)

- Άλλα προσόντα (Ξένες Γλώσσες, Η/Υ): 10 από τα συνολικά 100 μόρια (10% της συνολικής μοριοδότησης)

Μάλιστα οι αγανακτισμένοι εκπαιδευτές κάνουν λόγο για εισηγήσεις Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ προς το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης κ. Βούτσινο, οι οποίες οδήγησαν στην Υπουργική απόφαση – σκάνδαλο με τα κριτήρια μοριοδότησης που επιστρέφουν τα Δημόσια ΙΕΚ σε παλιές αμαρτωλές εποχές. Εποχές στις οποίες είχε φανεί το 2017, πως μπήκε φρένο και μάλιστα με απόφαση του ΣΤΕ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας τότε είχε εκδόσει απορριπτική απόφαση σε προσφυγή που είχαν κάνει Δημόσιοι Υπάλληλοι και συνταξιούχοι και ζητούσαν την ακύρωση της απόφασης του Υπουργείου η οποία προέβλεπε ότι «Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων». Η απόφαση του ΣΤΕ τότε ωστόσο ήταν καταπέλτης εναντίον της προσφυγής των Δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ότι «’πρέπει να ληφθεί υπ'όψιν επί πλέον ότι, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του Συντάγματος, απαγορεύεται, κατά γενική αρχή, να κατέχουν δεύτερη θέση δημόσιας υπηρεσίας (βλ. και άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1256/1982-Α ́ 65), η δε δυνατότητα να καταλαμβάνουν τέτοια θέση συνιστά, εν πάση περιπτώσει, εξαιρετικό καθεστώς»..! Βεβαίως όπως φαίνεται οι ίδιοι περίμεναν να έρθει η κ. Κεραμέως να τους κάνει τα χατίρια, εκθέτοντας και τον ίδιο το Πρωθυπουργό του οποίου οι θέσεις για το Δημόσιο τομέα και τον εξορθολογισμό αυτού δεν συνάδουν με το χάρισμα των ΔΙΕΚ στους δημοσίους υπαλλήλους επί πρωθυπουργίας του.

Στα δημόσια forum της κοινότητας των εκπαιδευτών ενηλίκων επικριτικά σχόλια κυριαρχούν και για τη στάση του Σωματείου, που θεσμικά εκπροσωπεί το κλάδο (ΣΕΔΙΕΚ), καθώς έκανε μερική στροφή στις θέσεις και εισηγήσεις του εκ των υστέρων και μετά τη δημόσια μαζική κατακραυγή των χιλιάδων εκπαιδευτών, που εν μια νυκτί βλέπουν ορατό το ενδεχόμενο να μείνουν πλέον άνεργοι για να έχουν επιπλέον μισθό οι διορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτών υποστηρίζουν πως με βάση το νέο τρόπο μοριοδότησης υποβαθμίζονται τα ακαδημαϊκά προσόντα (τυπική εκπαίδευση, επιμορφώσεις) και η διδακτική εμπειρία, απαξιώνεται πλήρως η πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων, ενώ μοριοδοτείται υπέρμετρα η επαγγελματική εμπειρία. Σε ότι αφορά τη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια ενηλίκων να επισημάνουμε το εξής παράδοξο. Αρκετά χρόνια τώρα όσοι είναι πιστοποιημένοι προηγούνται έναντι όλων των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών. Από 1.9.2020, μάλιστα, η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4623/2019 (134/Α’/09-08-2019), κάτι όμως που κανονικά ίσχυε και το 2018...και το 2017 κλπ... και όλως περιέργως κάθε χρόνο δινόταν ένας χρόνος παράτασης της εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου. Σε όλο αυτό το διάστημα βεβαίως ο Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ εισέπραττε τα χρήματα των όλο και περισσότερων εκπαιδευτών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης έτσι ώστε οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να είναι έτοιμοι για την οριστική εφαρμογή του εν λόγω άρθρου....και ξαφνικά η κ. Κεραμέως μετατρέπει την πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια εκπαίδευσης ενηλίκων από προαπαιτούμενη σε απλή επιμόρφωση δίνοντας της μόλις 2 μόρια. Φυσικά εδώ οι εκπαιδευτές τονίζουν πως σε συνδυασμό με τη κατάργηση των επιμορφώσεων υπάρχει ζήτημα ουσιαστικό το οποίο το χαρακτηρίζουν κλοπή, ενώ αυξάνονται οι φωνές που προτείνουν το ζήτημα αυτό να ακολουθήσει ακόμα και δικαστική οδό, για να διεκδικήσουν από το υπουργείο πίσω τα χρήματα που ξόδεψαν, όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα, στα χρυσωρυχεία - ΚΕΚ, με σκοπό να μπορούν να ακολουθούν τη κούρσα της μοριοδότησης! Κάθε χρόνο λοιπόν τα μόρια των επιμορφώσεων αυξάνονταν.... άρα και τα χρήματα που έδιναν οι εκπαιδευτές στα ΚΕΚ.... μέχρι που εν μια νυκτί οι επιμορφώσεις στην «Εκπαίδευση ενηλίκων» και στο «Θεσμό επαγγελματικής κατάρτισης».... εξαφανίστηκαν έτσι απλά!

Σημειώνουν επίσης πως με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης, την τοποθέτηση των Δημοσίων Υπαλλήλων και συνταξιούχων στον ίδιο πίνακα με όλους και την υπέρμετρη μοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας από 10 σε 43 μόρια, διαφαίνεται πλέον και ένας ηλικιακός αποκλεισμός! Για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει πλέον θέση εκπαιδευτή σε ΔΙΕΚ και να αναμετρηθεί με εκείνους τους Δημοσίους Υπαλλήλους που θα έχουν τη προϋπηρεσία των 22 ετών (43 μόρια) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον άνω των 50 ετών...!

Συνοψίζοντας οι χιλιάδες εκπαιδευτές ενηλίκων των ΔΙΕΚ ζητούν από την Υπουργό Παιδείας:

• Επαναφορά των κριτηρίων μοριοδότησης που ίσχυαν το προηγούμενο έτος

• Επαναφορά των Δημοσίων Υπαλλήλων και συνταξιούχων στο τέλος των πινάκων όπως ίσχυε μέχρι τώρα

• Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και όχι συμβάσεις έργου

• Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ

Εν κατακλείδι αισθάνομαι την ανάγκη να θέσω το εξής ερώτημα στον ίδιο το Πρωθυπουργό. Είναι δυνατόν να εκδιώξετε τους νέους επιστήμονες, κάτω των 45 ετών, πλήρως καταρτισμένους εκπαιδευτές ενηλίκων, που στηρίζουν τα ΔΙΕΚ τα τελευταία 10 χρόνια, στέλνοντας τους στον Καιάδα για να έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι επιπλέον μισθό;

Άγγελος


ΣΧΟΛΙΑ

Sahiel.gr - Ενημέρωση με άλλο μάτι!

  • Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο Sahiel.gr εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων, και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Sahiel.gr. Περιλαμβάνει επίσης άρθρα άλλων (εξωτερικών) ειδησεογραφικών πηγών μέσω αναδημοσίευσης και άρθρα από τους αναγνώστες του με στόχο την ενημέρωση. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε στο email: sahielgr@gmail.com  στη συνέχεια, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.
  • Το Sahiel.gr λειτουργεί σε εθελοντική βάση, μη κερδοσκοπική και έτσι οι δημιουργοί δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Όνομα

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,119,ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1,ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΡΥΠΑΙΟΣ,122,ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ,491,ΑΠΟΨΕΙΣ,1498,ΑΡΗΣ,177,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ,563,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,768,ΑΣΦΑΛΕΙΑ,127,ΒΑΛΚΑΝΙΑ,213,ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,525,ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ,47,ΔΗΜΗΤΡΗ-ΝΙΚΟΓΛΟΥ,36,ΔΙΑΣΤΗΜΑ,660,ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΣΕΛΗΝΗ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ,1313,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,1,ΔΙΕΘΝΗ,4839,ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ,33,ΕΘΝΙΚΑ,1605,ΕΛΛΑΔΑ,2702,ΕΜΒΟΛΙΑ,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,325,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,1053,ΕΣΕΙΣ,510,ΗΛΙΟΣ,106,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,314,ΙΣΤΟΡΙΑ,3,ΚΑΙΡΟΣ,100,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,138,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,2411,ΚΥΠΡΟΣ,268,ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΟΥΜΑΚΗΣ,59,ΜΙΧΑΛΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ,2,ΜΥΘΟΙ,154,ΜΥΣΤΗΡΙΑ,624,ΝΑΣΑ,491,ΝΕΑ ΤΑΞΗ-ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,1,ΝΕΑ-ΤΑΞΗ,659,ΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ,12,ΝΙΚΟΣ-ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ,79,ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,443,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1782,ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,28,ΠΑΡΑΞΕΝΑ,625,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ,275,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ-ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,2,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,1254,ΠΛΑΝΗΤΕΣ,313,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,2307,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,160,ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ,4015,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,188,ΣΕΛΗΝΗ,84,ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ,149,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,1147,ΤΑΞΙΔΙΑ-ΣΤΟ-ΧΡΟΝΟ,51,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1157,ΤΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΑΣ,35,ΤΟΥΡΚΙΑ,627,ΥΓΕΙΑ,2372,ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,92,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,693,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,60,KON-MAR,1,LIFESTYLE,333,UFO,218,VIDEO,2989,
ltr
item
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!: Οσμή σκανδάλου στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας
Οσμή σκανδάλου στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας
Η υπουργός παιδείας κ. Ν. Κεραμέως πετάει εκτός ΔΙΕΚ χιλιάδες εκπαιδευτές ενηλίκων και χαρίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων σε ΜΟΝΙΜΟΥΣ
https://1.bp.blogspot.com/-uQVPaKylqqU/Xzq8b8ZIpdI/AAAAAAACBjc/ia2tCEBCU20izzxBNCBYIAsk6-ZrCepTQCLcBGAsYHQ/s640/osmi-skandalou-sta-dimosia-iek-tis-choras.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-uQVPaKylqqU/Xzq8b8ZIpdI/AAAAAAACBjc/ia2tCEBCU20izzxBNCBYIAsk6-ZrCepTQCLcBGAsYHQ/s72-c/osmi-skandalou-sta-dimosia-iek-tis-choras.jpg
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!
https://www.sahiel.gr/2020/08/osmi-skandalou-sta-dimosia-iek-tis-choras.html
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/2020/08/osmi-skandalou-sta-dimosia-iek-tis-choras.html
true
6519061846400829948
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ [...] Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγράφω Ανάρτηση απο ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ... ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Πίσω στην Αρχική Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 πριν από ένα λεπτό $$1$$ minutes ago 1 πριν από μία ώρα $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Ακολουθούν Follow Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο IS LOCKED STEP 1: Μοιραστείτε το σε ένα κοινωνικό δίκτυο STEP 2: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε Όλο τον Κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων