Αποτελέσματα αναζήτησης: Κώστας Λάμπος (11)

Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται και μετά την αποστολή της ανοιχτής επιστολής, με την αποστολή e–mail στην διεύθυνση ihahellas@gmail.com ( με τις ενδείξεις ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΑ ), από όποιον θα ήθελε να την προσυπογράψει.