Άρθρα: ΑΠΟΨΕΙΣ

Αυτό το άρθρο που δημοσιεύθηκε αρχικά στις 11 Νοεμβρίου 2023 αναθεωρήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 με έμφαση στους κινδύνους της κλιμάκωσης και το ρόλο

Το κόμμα Κιλιτσντάρογλου-Ιμάμογλου πλειοδοτεί εξίσου με τον Ερντογάν στον τουρκικό εθνικισμό και σε απειλές και διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου

Οι δευτερογενείς και τριτογενείς επιπτώσεις του έργου τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν το βαθύ κράτος της Αμερικής και την εκλογική δυναμική μόλις δημοσιευθεί η τελική τους έκθεση