Άρθρα: ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Ο κόσμος άλλαξε και θα συνεχίσει να αλλάζει μέχρι να προσαρμοστεί στη νέα τάξη πραγμάτων

Η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ο επόμενος καταλύτης για την ατζέντα της Μεγάλης Επαναφοράς του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ