Άρθρα: ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής προτείνουν νέα τιμωρητικά μέτρα κατά της ρωσικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι οι αρχικοί γύροι κυρώσεων της ΕΕ