ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οργανώσεις ζητούν από το ΥΠ.Α.Α.Τ να στηρίξει τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Ε.Ε για την εκτροφή των μινκ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργανώσεις ζητούν από το ΥΠ.Α.Α.Τ να στηρίξει τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης σε ...