Άρθρα: 12 μίλια

Ο Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής Γεωπολιτικής, Σύγχρονων Στρατιωτικών Τεχνολογιών, και Ανάλυσης Πολέμου στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων