Άρθρα: αεροπλάνο

Το Σερβικό μέσο ενημέρωσης Informer, ανέφεραν ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, προετοίμαζαν να καταλάβουν το αεροπλάνο