Άρθρα: αεροπλάνο

Αποδεσμεύθηκε σήμερα (25.10.23) το πόρισμα της πρόσφατης Αστυνομικής Αναθεώρησης (Review) για την έρευνα που διεξήγαγε η ίδια Μητροπολιτική Αστυνομία το 1968

Το Σερβικό μέσο ενημέρωσης Informer, ανέφεραν ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, προετοίμαζαν να καταλάβουν το αεροπλάνο