Άρθρα: ανάπηρου

Στο πλευρό τους βρίσκονται Σωματεία και η Επιτροπή κατά των πλειστηριασμών δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψουν τον πλειστηριασμό και να πετάξουν το ζευγάρι από το σπίτι τους.