Άρθρα: αντεργατικών

Με την εφαρμογή αντεργατικών νόμων συνεχίζεται όχι μόνο η συντριβή των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, των εργαζομένων, αλλά και η λεηλασία…