ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Αυτή την ώρα οι αζέροι χρησιμοποιούν πυρομαχικά λευκού φωσφόρου στο Αρτσάχ (Βίντεο)

Οι βαρβαρότητες των τουρκοαζέρων συνεχίζονται. Αυτή την φορά χρησιμοποιούν πυρομαχικά λευκού φωσφόρου κατά παράβαση των ...