Άρθρα: Ασφάλεια

Η επέκταση του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και η βαθύτερη συνεργασία του με διεθνείς ενώσεις θα συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας