Άρθρα: χιονοπτώσεων

Από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας, έχει εκδοθεί μόνο Ανακοίνωση Τύπου σχετικά με το ότι «Οι εργοδότες οφείλουν να λάβουν ιδιαίτερη μέριμνα για όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους»