Άρθρα: διχοτομημένη

Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ συνεχίζει να προκαλεί. Με διαστρεβλωτικές θεωρίες και δηλώσεις.