Άρθρα: δολαρίου

Ήδη, τα άσχημα νέα για το ευρώ είχαν αρχίσει να φθάνουν από την Τρίτη, όταν το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα είχε στις χρηματαγορές την ίδια τιμή με το αμερικανικό