Άρθρα: δωρητές

Οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρόκειται να αντιμετωπίσουν ένα μακροχρόνιο ταμπού σχετικά με τη χορήγηση πλάσματος, του υγρού μέρους του αίματος, για χρήματα.