Άρθρα: έχει υποστηρίξει την ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα