Άρθρα: ειδών πολυτελείας

Τα εμπορευματοκιβώτια είχαν κολλήσει στα λιμάνια λόγω καθυστέρησης απόπλου του πλοίου από την προέλευση και φορτωτικής, ανέφερε η Business Recorder.