Άρθρα: Ελλάδα

Είναι αλήθεια ότι τα συμφέροντα αυτών των δύο χωρών είναι αντιφατικά με τα συμφέροντα του κοινού τους γείτονα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ να εκμεταλλευτούν αυτές τις διαφορές για σκοπούς “διαίρει και βασίλευε”