Άρθρα: Ενέργειας

Η ιρακινή κυβέρνηση έχει συζητήσει τη δημιουργία ενός πυρηνικού αντιδραστήρα για ειρηνικούς σκοπούς, καθώς η χώρα παλεύει με τις καταστροφικές ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας.