Άρθρα: επικονιάζουσες μέλισσες

Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι οι χημικές αλλαγές στην ηλεκτροφυσιολογία των φυτών μεταφράζονται σε αλλαγή στα ηλεκτρικά πεδία των λουλουδιών