Άρθρα: επιστήμονες

Ένα άγνωστο αντικείμενο 10 περίπου μέτρων σε μια ηλιοκεντρική τροχιά έχει καταλογογραφηθεί ως “1991 VG” ανακαλύφθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 1991

Όπως μεταφέρει η βρετανική διαδικτυακή εφημερίδα The Independent, ιστορικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακάλυψαν τι σημαίνουν οι επιγραφές μιας πλάκας μαρμάρου ηλικίας 2000 ετών από την Αρχαία Ελλάδα.