Άρθρα: Εθνικός Κήπος

Καταψήφισε τη συγκρότηση και έγκριση του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων με την Επωνυμία «Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο…