Άρθρα: Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία στο πλαίσιο της αναθεώρησης ενός ταμείου βοήθειας