Άρθρα: Gatestone Institute

Με τον καυστικό αυτό τίτλο στο άρθρο της Αμερικανικής δεξαμενής σκέψης προβάλλεται η τάση που υπάρχει στις ΗΠΑ