Άρθρα: Georgia

Το καθεστώς του Κιέβου δεν παραλείπει ποτέ να υπενθυμίζει στον κόσμο ότι είναι μια τρομοκρατική οντότητα. Όλοι έχουμε συνηθίσει τις προσπάθειες της mainstream προπαγανδιστικής μηχανής είτε να αποσιωπήσει τις πληροφορίες σχετικά με αυτό είτε να τις αγνοήσει εντελώς.