Άρθρα: γεωστρατηγικές

Ο ρόλος της Γερμανίας ως ο προτιμώμενος εταίρος των ΗΠΑ στην ΕΕ που θα “ηγηθεί από πίσω” θα γίνει πιο εμφανής στον απόηχο της κατάληψης της Αβντέεβκα από τη Ρωσία