Άρθρα: Γυμνάσια

Τα κοινά γυμνάσια ευρείας κλίμακας, τα οποία αναμένεται να διαρκέσουν ως την 31η Αυγούστου, σκοπό έχουν να δοθεί απάντηση στις αυξανόμενες απειλές της Βόρειας Κορέας