Άρθρα: γυναικών

Κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία και γενετήσια εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών από τη Λατινική Αμερική εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων