Άρθρα: ηλεκτρικά πεδία

Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι οι χημικές αλλαγές στην ηλεκτροφυσιολογία των φυτών μεταφράζονται σε αλλαγή στα ηλεκτρικά πεδία των λουλουδιών