Άρθρα: ηλεκτρονικό

Ενόψει του διαφαινόμενου κινδύνου οι σχεδιαζόμενες νέου τύπου αστυνομικές ταυτότητες να αποτελέσουν εργαλείο για ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών και της σχετικής ανησυχίας μεγάλου αριθμού πολιτών και φορέων