Άρθρα: ισόβιος δικτάτορας

Σε λίγες εβδομάδες, οι ανώτεροι αξιωματούχοι του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος θα συγκληθούν στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο κέντρο του Πεκίνου