ΑΠΟΨΕΙΣ

Απλά για να δείτε ότι μπροστά στον “γραφικό” και “ψεκασμένο” Λιακόπουλο, είστε Ζόμπι κυβερνήσεις για ζόμπι λαούς

Ένας φίλος μου έστειλε φωτογραφίες από μερικές σελίδες του βιβλίου μου, ζόμπι κυβερνήσεις για ζόμπι ...