Άρθρα: καρκίνου

Μετά από ανάλυση μιας διαφορετικής ομάδας 562.142 ατόμων μεταξύ 2010 και 2019, τα δεδομένα έδειξαν ότι η αύξηση του συνολικού πρώιμου καρκίνου ήταν πιο έντονη σε νέους ηλικίας μεταξύ 30 και 39 ετών.