Άρθρα: Κούρδοι

Ο Κούρδος αξιωματούχος Abdulkadir Omar από την αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας (AANES), μίλησε την πρώτη ημέρα στο συνέδριο των Κούρδων στην Ελβετία